Varför är hållbarhet viktigt för företag?

i allt högre grad fattar företag strategiska beslut kring typen och omfattningen av deras företags hållbarhetspolicy. Förutom miljömässiga och sociala fördelar kan företag som integrerar hållbarhet i beslutsprocesser skörda betydande ekonomiska fördelar och locka mer intresse från investerare, vilket är en nyckel till långsiktig lönsamhet.

men hållbarhet kan ha olika betydelser, beroende på affärssammanhang. I den här artikeln kommer du att förstå hur konceptet tillämpas när det gäller miljö, anställningspraxis och affärspraxis.

miljöhållbarhet

miljöhållbarhet kan tillämpas på många sätt, till exempel att skapa alternativa vägar i en produktionsprocess för att minska avfallsproduktionen och öka vatten-och energieffektiviteten. Investeringar i förnybar energi ökar också drivkraften bland stora organisationer, med många som bygger egna sol-eller vindkraftsparker, för att fasa ut förbrukningen av fossila bränslen och minska deras koldioxidutsläpp.

klimatförändringar, en av vår tids största utmaningar, fortsätter att påverka hur företag gör affärer. Forskning utförd av CDP visar att förra året rapporterade 215 av världens största företag att de såg nästan $1 biljoner i riskzonen från klimatpåverkan, men också $2 biljoner i möjligheter. Således är klimatledarskap en nyckel för att säkerställa lönsamheten för organisationer under de kommande decennierna.

att uppnå den koldioxidneutrala certifieringen enligt Climate Active Program – ett program från den australiensiska regeringen som certifierar företag, produkter, evenemang eller byggnader som kan neutralisera sina växthusgasutsläpp – är ett stort incitament för organisationer att visa klimatledarskap. Certifieringen bidrar till att förbättra bilden av företag, eftersom konsumenterna har begärt brådskande klimatåtgärder.

hållbarhet och sysselsättning

företag med strategier som är hållbara på lång sikt betalar sina arbetstagares löner och förmåner som gör att de kan leva ett hållbart liv inom sitt samhälle. Detta bygger lojalitet inom organisationen, vilket gynnar företaget genom ökad produktivitet och kreativitet, samt lägre nivåer av bedrägeri och misskötsel.

dessutom, när organisationer ser att förbättra hälsa och välbefinnande i samhällen, de kan motivera anställda som är genuint intresserade av att bidra till framgången för verksamheten.

hållbarhet i affärsmetoder

företag har visat intresse för att föra hållbarhetsaspekter till kärnan i verksamheten. En annan drivkraft bakom detta är trycket från investerare, som redan överväger nivån på företagens sociala ansvar, med andra ord företagens roll att tillgodose samhällets behov, som en avgörande faktor för deras val av organisationer att fördela kapital.

hållbara investeringar – processen att integrera miljö–, social-och styrningsfaktorer (ESG) i investeringsbeslut-blir en vanlig praxis. Företag går utöver önskan om lönsamhet, vilket framgår av deras växande ansträngningar att bygga inre miljöpolitik och också delta i globala tendenser, som anpassningen till målen för hållbar utveckling (SDG) – ämnen som föreslagits av FN för att vägleda organisationer om utveckling av politik mot hållbarhet.

därför blir införlivandet av hållbarhetsprinciper i affärspraxis vanligt. Företag som inte följer denna tendens kommer sannolikt att förlora trovärdighet från investerare, liksom möjligheter att generera intäkter och chansen att vara ett exempel för samhället.

letar du efter sätt att integrera hållbarhet i ditt företag? Kontakta oss idag.

i allt högre grad fattar företag strategiska beslut kring typen och omfattningen av deras företags hållbarhetspolicy. Förutom miljömässiga och sociala fördelar kan företag som integrerar hållbarhet i beslutsprocesser skörda betydande ekonomiska fördelar och locka mer intresse från investerare, vilket är en nyckel till långsiktig lönsamhet. men hållbarhet kan ha olika betydelser, beroende på affärssammanhang. I…

i allt högre grad fattar företag strategiska beslut kring typen och omfattningen av deras företags hållbarhetspolicy. Förutom miljömässiga och sociala fördelar kan företag som integrerar hållbarhet i beslutsprocesser skörda betydande ekonomiska fördelar och locka mer intresse från investerare, vilket är en nyckel till långsiktig lönsamhet. men hållbarhet kan ha olika betydelser, beroende på affärssammanhang. I…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.