7 Skäl till varför ditt Team behöver programvara för onlinesamarbete

”ensam kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”
Helen Keller

när du arbetar i ett team är du mer fokuserad och ger bättre resultat än om du skulle arbeta ensam. Genom online-samarbete kan ditt team vara mer produktivt och innovativt.

online-samarbetsprogramvara (även känd som groupware) har förändrat hur team arbetar — förbättrar kommunikation, uppgiftshantering och kundrelationer.

enligt Statista hade 53% av företagen antagit samarbetsprogramvara i 2016 och denna siffra har fortsatt att öka sedan, eftersom organisationer ser fördelarna med online-samarbetsprogramvara.

i det här inlägget kommer vi att lyfta fram de viktigaste fördelarna med online-samarbetsprogramvara och visa dig hur det kan förbättra ditt teams produktivitet.

att samarbeta Online förbättrar kommunikationen

online-teamsamarbetsverktyg som Tameday gör det möjligt för teammedlemmar att dela ideer, diskutera problem och komma med lösningar.

effektiv och snabbare kommunikation underlättas. Teammedlemmar kan använda chattfunktionen för att meddela en kollega eller en grupp kollegor direkt—och detta kan minska intern e-post avsevärt.

alla kan se uppgifterna, vem de tilldelas och vilken tidsfrist som har ställts in för slutförande.

beslutsfattandet går snabbare och behovet av möten minskar.

Teamchatt i Tameday

samarbeta Online Var du än är

skönheten i online-samarbete är att alla kan delta var som helst och projekt kan fortsätta att röra sig i snabb takt.

för fjärrteam tillåter online-samarbetsprogramvara anställda att arbeta när och var som helst som passar dem.

teammedlemmar har alla verktyg de behöver och kan ge uppdateringar var som helst i världen.

samarbeta Online samlar fler ideer

kör ett effektivt teammöte

i ett fysiskt möte, även om det kommer att finnas en blandning av personligheter är det vanligtvis samma gamla människor som får sina röster (och ideer) hörda.

online-samarbete uppmuntrar till mer öppen kommunikation. Alla har möjlighet att få sina åsikter hörda.

med Tameday kan du enkelt få tankar från människor från andra avdelningar genom att bjuda in dem till ditt projekt.

samarbeta Online gör Projektledning enklare

online samarbete programvara gör det möjligt för projektledaren att skapa en detaljerad handlingsplan. De kan sedan schemalägga och tilldela uppgifter till teammedlemmar.

om de ser att en medlem har för mycket arbete eller är avstängd oväntat kan de enkelt omfördela till en annan medlem.

projektledare kan enkelt kontrollera framstegen och förutse eventuella problem med milstolpar som inte träffas.

att samordna flera projekt är lättare eftersom allt är på ett ställe.

 du kan enkelt se vem som är utanför jobbet i Tameday

se vem som är ledig idag direkt från din instrumentpanel och få måndagsmorgonmeddelanden som berättar vem som har bokat ledig tid för den kommande veckan.

samarbete online förbättrar leverantör-klientrelationer

med online-samarbete förbättras förhållandet mellan leverantören och kunden när kommunikationen underlättas.

en klient kan snabbt se var ett projekt är på, vad som har gjorts under den aktuella veckan och vad som finns kvar att göra.

säljaren kan ge omedelbara uppdateringar och svara på eventuella frågor utan att behöva besöka människor personligen, vilket sparar tid.

och om det finns några problem kan de lösas snabbt.

att samarbeta Online håller alla dokument på ett ställe

om alla har olika system kan det bli problematiskt att hitta ett dokument.

genom att ha allt lagrat på ett ställe-när någon behöver ett dokument kan de hitta det i relevant mapp eller med en snabb sökning.

det gör livet enklare.

du behöver inte oroa dig för olika versioner av dokument, söka e-post eller spara dokument till USB för ett möte.

att samarbeta Online är bättre för miljön

kom ihåg de dagar då människor brukade skriva ut oändliga e-postmeddelanden och dokument som slösar bort bläck och papper?

jag kan—och det var ett så stort slöseri.

med allt online kan vi minska utskriftskostnaderna och ha ETT pappersfritt kontor som är mycket bättre för miljön.

”ensam kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”Helen Keller när du arbetar i ett team är du mer fokuserad och ger bättre resultat än om du skulle arbeta ensam. Genom online-samarbete kan ditt team vara mer produktivt och innovativt. online-samarbetsprogramvara (även känd som groupware) har förändrat hur team arbetar — förbättrar…

”ensam kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”Helen Keller när du arbetar i ett team är du mer fokuserad och ger bättre resultat än om du skulle arbeta ensam. Genom online-samarbete kan ditt team vara mer produktivt och innovativt. online-samarbetsprogramvara (även känd som groupware) har förändrat hur team arbetar — förbättrar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.