7 Skäl till att kvalitetshanteringssystem misslyckas

kvalitetshanteringssystem kan bara vara så framgångsrika som cheferna själva tillåter. Kvalitetschefer bör utbilda sig noggrant på det system som används och vara väl insatt på potentialen hos nämnda system. Kvalitetsledningssystem misslyckas ofta när chefer inte använder dem till sin fulla fördel eller saknar kunskap om hur man använder dem ordentligt.

nedan finns sju orsaker till kvalitetsfel och orsaker till att kvalitetsstyrningssystem kan misslyckas:

brist på lämplig utbildning

kvalitetsledningssystem kommer inte bara att involvera kvalitetschefer utan också anställda. Att köra igenom procedurer och korrekta kontroller placerade för att undvika felkommunikation gör hela skillnaden.

brist på kommunikation

negativa bedömningar bör aldrig ignoreras och bör omedelbart kommuniceras till kvalitetschefer. Att ignorera analys och misslyckande med att använda kvalitetsstyrningssystem som kommunikationsmedel kan leda till katastrofala resultat.

oförmåga att integrera tvärfunktionella interaktioner

Integration med olika affärssystem är en fördel som kvalitetschefer bör utnyttja. Revisionshanteringssystem bör vara parallella med kvalitetshanteringssystem för att få bättre resultat. MES-revisionssystem är integrerade för att följa reglerna.

inget fokus på mätvärden

fler företag bör vara metriska och dra nytta av de analyser som tillhandahålls av ledningssystem. System kan mäta data som samlats in från produktiviteten hos olika avdelningar inom ett företag för att visa övergripande förbättringar eller där det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

låga nivåer av kamratskap

anställda måste uppskattas snarare än reprimanded. Använd ledningssystem för att förbättra kvaliteten på ditt företag utan att fördöma dina anställdas arbete. Hitta områden som behöver arbetas med och försäkra medarbetarna om att rutiner sätts på plats som ett sätt att erbjuda stöd.

standarder är inte inställda

definiera vad ”god kvalitet” betyder från början och håll ledarskap ansvarigt för att uppfylla dessa standarder. Uppmuntra ledarskap att förena sina anställda och genomföra strategier för förbättring.

inga incitament för förbättring

det är enkelt att övervaka och belöna anställda för att uppfylla tidsfrister, men var noga med att tillämpa särskild tonvikt på att uppfylla kvalitetsstandarder. Att ge incitament för att uppfylla dessa standarder uppmuntrar anställda och sätter scenen för långsiktiga resultat.

ändra arbetsmiljön

att upprätthålla kommunikation, support och standarder är nyckeln till att lyckas med att använda kvalitetshanteringstjänster. När ledare och anställda hålls i slingan och anförtrotts ansvar för att förbättra kvaliteten, kommer den övergripande miljön att ha en mer positiv atmosfär, och du kan undvika många av kvalitetsfel exempel.

kvalitetshanteringssystem kan bara vara så framgångsrika som cheferna själva tillåter. Kvalitetschefer bör utbilda sig noggrant på det system som används och vara väl insatt på potentialen hos nämnda system. Kvalitetsledningssystem misslyckas ofta när chefer inte använder dem till sin fulla fördel eller saknar kunskap om hur man använder dem ordentligt. nedan finns sju orsaker till…

kvalitetshanteringssystem kan bara vara så framgångsrika som cheferna själva tillåter. Kvalitetschefer bör utbilda sig noggrant på det system som används och vara väl insatt på potentialen hos nämnda system. Kvalitetsledningssystem misslyckas ofta när chefer inte använder dem till sin fulla fördel eller saknar kunskap om hur man använder dem ordentligt. nedan finns sju orsaker till…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.