istoria JOCKSTRAPS

Termeni de utilizare

1. Acceptarea termenilor de Utilizare și a modificărilor.
de fiecare dată când utilizați sau provoca acces la acest site web, sunteți de acord să fie legat de acești Termeni, și astfel cum a fost modificat din timp în timp, cu sau fără notificare pentru tine. În plus, dacă utilizați un anumit serviciu pe sau prin intermediul acestui site web, veți fi supus oricăror reguli sau linii directoare aplicabile acestor servicii și acestea vor fi încorporate prin referință în acești Termeni. Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate, care este încorporată în acești termeni prin referință.

2. Serviciul Nostru.
site-ul nostru web și serviciile furnizate pe și prin intermediul site-ului nostru web pe o bază „ca atare”.Sunteți de acord că proprietarii acestui site web își rezervă exclusiv dreptul și pot, în orice moment și fără notificare și orice răspundere față de dvs., să modifice sau să întrerupă acest site web și serviciile sale sau să șteargă datele pe care le furnizați, temporar sau permanent. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru actualitatea, ștergerea, eșecul stocării, inexactitatea sau livrarea necorespunzătoare a oricăror date sau informații.

3. Responsabilitățile și obligațiile de înregistrare.
pentru a utiliza acest site web, trebuie să vă înregistrați pe site-ul nostru, să fiți de acord să furnizați informații veridice atunci când vi se solicită și să aveți cel puțin vârsta de treisprezece (13) sau mai mult. Când vă înregistrați, sunteți de acord în mod explicit cu Termenii noștri și care pot fi modificați de noi din când în când și disponibili aici.

4. Politica De Confidențialitate.
datele de înregistrare și alte informații de identificare personală pe care le putem colecta sunt supuse termenilor politicii noastre de Confidențialitate.

5. Înregistrare și parolă.
sunteți responsabil să păstrați confidențialitatea parolei dvs. și veți fi responsabil pentru toate utilizările prin înregistrarea și/sau autentificarea dvs., autorizate sau neautorizate de dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată sau despre înregistrarea, contul de utilizator sau parola dvs.

6. Comportamentul Tău.
sunteți de acord că toate informațiile sau datele de orice fel, indiferent dacă sunt text, software, Cod, muzică sau sunet, fotografii sau grafică, video sau alte materiale („Conținut”), furnizate public sau privat, vor fi responsabilitatea exclusivă a persoanei care furnizează conținutul sau a persoanei al cărei cont de utilizator este utilizat. Sunteți de acord că site-ul nostru vă poate expune la conținut care poate fi inacceptabil sau ofensator. Nu vom fi responsabili față de dvs. în niciun fel pentru conținutul care apare pe acest site web și nici pentru nicio eroare sau omisiune.

sunteți de acord în mod explicit, în utilizarea acestui site web sau a oricărui serviciu furnizat, că nu:
(a) să furnizeze orice conținut sau să efectueze orice comportament care poate fi ilegal, ilegal, amenințător, dăunător, abuziv, hărțuitor, hărțuitor, torturat, jignitor, defăimător, calomnios, vulgar, obscen, ofensator, inacceptabil, pornografic, conceput sau interferează sau întrerupe acest site web sau orice serviciu furnizat, infectat cu un virus sau altă rutină de programare distructivă sau dăunătoare, dă naștere la răspundere civilă sau penală sau care poate încălca o lege locală, națională sau internațională aplicabilă;
(b) să imite sau să denatureze asocierea dvs. cu orice persoană sau entitate sau să falsifice sau să încerce în alt mod să ascundă sau să denatureze originea oricărui Conținut furnizat de dvs.;
(C) să colecteze sau să recolteze orice date despre alți utilizatori;
(d) să furnizeze sau să utilizeze acest site web și orice conținut sau serviciu în orice mod comercial sau în orice mod care ar implica poștă nedorită, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de publicitate;
(e) furnizați orice conținut care poate da naștere răspunderii noastre civile sau penale sau care poate consitui sau poate fi considerat o încălcare a oricărei legi locale, naționale sau internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la legile referitoare la drepturile de autor, marcă comercială, brevet sau secrete comerciale.

7. Prezentarea de conținut de pe acest Site web.
prin furnizarea de orice conținut la site-ul nostru:
(a) sunteți de acord să ne acordați un drept și o licență la nivel mondial, fără redevențe, perpetuu, neexclusiv (inclusiv orice drepturi morale sau alte drepturi necesare) de a utiliza, afișa, reproduce, modifica, adapta, publica, distribui, efectua, promova, arhiva, traduce și de a crea lucrări și compilații derivate, integral sau parțial. O astfel de licență se va aplica cu privire la orice formă, media, tehnologie cunoscută sau dezvoltată ulterior;
(b) garantați și declarați că aveți Toate drepturile legale, morale și de altă natură care ar putea fi necesare pentru a ne acorda licența stabilită în această secțiune 7;
(c) recunoașteți și sunteți de acord că vom avea dreptul (dar nu obligația), la discreția noastră, de a refuza publicarea sau eliminarea sau blocarea accesului la orice conținut pe care îl furnizați în orice moment și din orice motiv, cu sau fără notificare.

8. Servicii Terțe.
bunurile și serviciile terților pot fi promovate și / sau puse la dispoziție pe sau prin intermediul acestui site web. Declarațiile făcute cu privire la produsele și serviciile furnizate de terți sunt guvernate de politicile și declarațiile făcute de acești terți. Nu vom fi răspunzători sau responsabili în niciun fel pentru niciuna dintre relațiile sau interacțiunile dvs. cu terțe părți.

9. Despăgubire.
sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere, filialele, afiliații, părțile afiliate, ofițerii, directorii, angajații, agenții, contractanții independenți, agenții de publicitate, partenerii și co-branderii de orice cerere sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care pot fi făcute de orice terță parte, care se datorează sau rezultă din comportamentul sau conexiunea dvs. cu acest site web sau serviciu, furnizarea de conținut, încălcarea acestor termeni sau orice altă încălcare a drepturilor unei alte persoane sau părți.

10. Declinarea garanțiilor.
dvs. înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a acestui site web și a oricăror Servicii sau conținut furnizat („serviciul”) este pus la dispoziție și furnizat pe propriul dvs. risc. Vă este furnizat „ca atare” și ne declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, implicite sau exprese, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare.

NU OFERIM NICIO GARANȚIE, IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ, CĂ ORICE PARTE A SERVICIULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI, FĂRĂ VIRUȘI, ÎN TIMP UTIL, SIGURĂ, PRECISĂ, FIABILĂ, DE ORICE CALITATE ȘI NICI CĂ ORICE CONȚINUT ESTE SIGUR ÎN ORICE MOD PENTRU DESCĂRCARE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI NOI, NICI UN PARTICIPANT LA SERVICIU NU OFERĂ SFATURI PROFESIONALE DE NICIUN FEL ȘI CĂ UTILIZAREA ACESTOR SFATURI SAU ORICE ALTE INFORMAȚII ESTE EXCLUSIV PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI FĂRĂ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ DE NICIUN FEL.

este posibil ca unele jurisdicții să nu permită renunțarea la garanțiile implicite, iar renunțarea de mai sus să nu se aplice numai în cazul în care se referă la garanțiile implicite.

11. Limitarea răspunderii.
ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INDICENTALĂ, CONSECVENTĂ SAU EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, BUNĂVOINȚEI, UTILIZĂRII, DATELOR SAU A ALTOR PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), CARE REZULTĂ DIN SAU REZULTĂ DIN (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL, (II) COSTUL PENTRU A OBȚINE BUNURI ȘI/SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE CARE REZULTĂ DIN ORICE TRANZACȚIE ÎNCHEIATĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI, (III) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU MODIFICAREA DATELOR TRANSMISII, (IV) DECLARAȚII SAU CONDUITA ORICĂREI TERȚE PĂRȚI CU PRIVIRE LA SERVICIU SAU (V) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIU.

În unele jurisdicții, nu este permisă Limitarea răspunderii și, prin urmare, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

12. Rezervarea drepturilor.
ne rezervăm toate drepturile noastre, inclusiv, dar fără a se limita la toate drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale și orice alt drept de proprietate pe care îl putem avea asupra site-ului nostru web, a conținutului său și a bunurilor și serviciilor care pot fi furnizate. Utilizarea drepturilor și proprietății noastre necesită acordul nostru prealabil scris. Nu vă oferim licențe sau drepturi implicite sau exprese prin punerea la dispoziția dvs. a serviciilor și nu veți avea niciun drept de a face utilizări comerciale ale site-ului sau serviciului nostru fără acordul nostru prealabil scris.

13. Notificarea încălcării drepturilor de autor.
dacă considerați că proprietatea dvs. a fost utilizată în orice mod care ar fi considerat o încălcare a drepturilor de autor sau o încălcare a drepturilor dvs. de proprietate intelectuală, agentul nostru pentru drepturi de autor poate fi contactat la următoarea adresă:

14. Legea Aplicabilă.
sunteți de acord că acești Termeni și orice dispută care rezultă din utilizarea de către dvs. a acestui site web sau a produselor sau serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile locale în care se află sediul proprietarului acestui site web, fără a ține cont de conflictul prevederilor legale. Prin înregistrarea sau utilizarea acestui site web și a Serviciului, sunteți de acord și vă supuneți jurisdicției și locului exclusiv al județului sau orașului în care se află sediul proprietarului acestui site web.

15. Informații Diverse.
(i) în cazul în care acești Termeni intră în conflict cu orice lege în temeiul căreia orice prevedere poate fi considerată nulă de către o instanță cu jurisdicție asupra părților, o astfel de prevedere va fi interpretată pentru a reflecta intențiile inițiale ale părților în conformitate cu legislația aplicabilă, iar restul acestor Termeni vor rămâne valabile și intacte; (ii) eșecul oricărei părți de a afirma orice drept în temeiul acestor termeni nu va fi considerată o renunțare la dreptul oricărei părți respective și acest drept va rămâne în vigoare; (iii) sunteți de acord că, fără a ține seama de orice statuie sau lege contrară, orice revendicare sau cauză care rezultă din acest site web sau din serviciile sale trebuie depusă în termen de un (1) an de la apariția unei astfel de revendicări sau cauze sau cererea va fi interzisă pentru totdeauna; (iv) Ne putem atribui drepturile și obligațiile în conformitate cu acești Termeni și vom fi scutiți de orice obligație ulterioară.

Termeni de utilizare 1. Acceptarea termenilor de Utilizare și a modificărilor. de fiecare dată când utilizați sau provoca acces la acest site web, sunteți de acord să fie legat de acești Termeni, și astfel cum a fost modificat din timp în timp, cu sau fără notificare pentru tine. În plus, dacă utilizați un anumit serviciu…

Termeni de utilizare 1. Acceptarea termenilor de Utilizare și a modificărilor. de fiecare dată când utilizați sau provoca acces la acest site web, sunteți de acord să fie legat de acești Termeni, și astfel cum a fost modificat din timp în timp, cu sau fără notificare pentru tine. În plus, dacă utilizați un anumit serviciu…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.