Dlaczego korepetycje są potrzebne? – Quora

dlaczego Korepetycje są ważne i korzyści z korepetycji Online?

wszyscy rozumiemy znaczenie tego, jak podstawy edukacji, zwłaszcza na podstawowych etapach każdego kursu, odgrywają istotną rolę w życiu każdego ucznia. A jednocześnie jesteśmy równie świadomi faktu, że szkoły lub inne instytucje edukacyjne są przepełnione, a zatem nie mogą sobie pozwolić na indywidualną interakcję z uczniami. Ponieważ każde dziecko / uczący się jest inne pod względem postrzegania i rozumienia pojęć edukacyjnych, dlatego wymagają one zupełnie innego podejścia do wzmacniania takich pojęć. Ale w naszym obecnym systemie edukacyjnym brakuje zasobów i optymalnego czasu, aby poświęcić się różnym potrzebom różnych uczniów, co z kolei sprawia, że wielu uczniów jest niekompetentnych i bezradnych.

więc jakie może być najlepsze rozwiązanie, aby rozwiązać te problemy? Odpowiedź leży w opcji „Korepetycje”. Tak, dobrze słyszałeś! Dowiedzmy się, dlaczego Korepetycje są ważne?

jakie jest znaczenie korepetycji?

Korepetycje to kluczowy krok, aby zapewnić bardziej skoncentrowaną na uczniu atmosferę wszystkim uczniom, którym trudno jest zrozumieć jakąkolwiek koncepcję w zwykłym tempie. Korepetycje zapewniają uczniom dostęp do bardziej zindywidualizowanego doświadczenia uczenia się, w którym uzyskują interakcję w czasie rzeczywistym z nauczycielem i mają okazję uczyć się rzeczy we własnym tempie bez presji rówieśników.

chociaż korepetycje, we wszystkich swoich trybach i formatach, są równie korzystne dla uczniów, ponieważ oferują uczniom powrót do pojęć, których nie są w stanie zrozumieć za jednym zamachem. A ponieważ korepetycje osobiste lub tradycyjne, w mniejszym lub większym stopniu, obejmują cechy nauczania w klasie, gdzie nauczyciel może używać mieszanych technik nauczania, aby proces był bardziej dynamiczny, ale mimo to, korzyści z korepetycji online są znacznie bardziej namacalne niż offline. Korepetycje Online kwitną z gigantycznymi krokami dzięki wciąż ewoluującym technologiom, które wymagają zarówno nauczyciela/ instruktora, jak i ucznia/ ucznia, aby był obeznany z technologią.

i korepetycje online stają się tym bardziej kluczowe w obecnym momencie, gdy cały świat postępuje zgodnie z protokołami społecznego dystansowania się i kwarantanny na temat pandemii COVID-19. Ponieważ cały system edukacji na całym świecie został online w ciągu ostatniego roku, konieczne jest rozważenie znaczenia i korzyści płynących z korepetycji online.

korzyści z korepetycji Online:

oto korzyści płynące z korepetycji online:

● oszczędność czasu i elastyczność:

jedną z pierwszych i najważniejszych korzyści płynących z korepetycji Online, w przeciwieństwie do tradycyjnego odpowiednika, tj. korepetycji offline, jest to, że eliminuje ideę transportu do centrum coachingu zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Dzięki temu korepetycje online oszczędzają czas i są opłacalne, ponieważ oszczędzają również koszty transportu. Zarówno uczący się, jak i instruktor mogą kontynuować proces uczenia się i nauczania odpowiednio w łatwym środowisku domowym, co jest bardziej pomocne w procesie nauczania i uczenia się.

● interaktywne i innowacyjne:

doskonałe połączenie innowacji w metodologii nauczania i interakcji w czasie rzeczywistym między nauczycielem a uczniem to kolejna ważna korzyść z korepetycji online. Platformy samouczków online oferują instruktorowi / nauczycielowi różnorodne, oparte na technologii opcje wydajnych zasobów dydaktycznych, które mogą udostępniać uczniom za pośrednictwem folderów udostępnionych w chmurze, takich jak Microsoft OneDrive, DropSend, Dropbox itp. Nauczyciel może lepiej zaangażować uczniów dzięki wykorzystaniu dynamicznych zasobów dostępnych w Internecie, co pozwala im lepiej zrozumieć trudne pojęcia na podstawie przykładów na żywo.

● indywidualne uczenie się:

główną zaletą korepetycji online jest indywidualne uczenie się. Na platformie korepetycji online uczniowie są bardziej na miejscu kierowcy niż nauczyciel / instruktor, jak w przypadku tradycyjnych platform korepetycji. Student może wybrać bardziej spersonalizowane techniki uczenia się, takie jak wideo, infografiki, mapy myśli, modele 3D itp. aby zrozumieć koncepcję zgodnie z jego / jej zdolnościami.

dodatkowo student / uczeń może wrócić do wykładu, ponieważ prawie wszystkie platformy korepetycji online oferują łatwy dostęp do nagrań z wykładów.

● wolne od barier czasowych i przestrzennych:

kolejną istotną zaletą korepetycji online jest wolność od ograniczeń geograficznych (barier przestrzennych), jak również barier czasowych (czasowych). Student / uczeń mieszkający w jednym zakątku świata może uzyskać dostęp do eksperta mieszkającego w innym zakątku za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

● brak presji rówieśników:

często niektórzy uczniowie wstydzą się wyrażać siebie i zadawać pytania i wątpliwości przed całą klasą lub dużymi ludźmi z powodu presji rówieśników. Ale platforma korepetycji online oferuje uczniom komunikację z nauczycielem/instruktorem bez wahania lub presji rówieśników. Pomaga to uczniom rozwijać lepsze umiejętności komunikacyjne, zarówno werbalne, jak i pisemne, ponieważ platforma korepetycji online oferuje im opcje pisemnej komunikacji z nauczycielami/mentorami.

● dostęp do lepszych zasobów dydaktycznych:

kolejną ważną zaletą korepetycji online jest dostępność odpowiednich opcji, aby korzystać z zasobów edukacyjnych i dzielić się zasobami dydaktycznymi odpowiednio dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciel może efektywnie udostępniać linki do ważnych diagramów, ilustracji, notatek itp., a także może oceniać postępy uczniów w nauce poprzez działania ewaluacyjne online w oparciu o konkretny rozdział lub koncepcję już nauczaną. Podobnie, uczniowie mogą również poprosić o najlepsze możliwe zasoby, aby usprawnić lub ulepszyć proces uczenia się.

● przejrzystość i opinie:

korepetycje Online zapewniają również przejrzysty sposób komunikacji między uczniami a nauczycielami. W przypadku, gdy uczeń należy do młodszej grupy wiekowej, korepetycje online oferują rodzicom i opiekunom dostęp do przejrzystej analizy procesu nauczania i uczenia się. Na podstawie ich oceny rodzice mogą zaoferować instruktorowi swoją opinię, jeśli chcą zmiany w procesie, która najlepiej pasuje zarówno do ucznia, jak i nauczyciela.

w związku z tym liczenie na korzyści płynące z korepetycji online sugeruje, że wybór korepetycji online jest świetną okazją, ponieważ ta alternatywa oferuje uczniom najlepsze doświadczenie w nauce zaledwie kilka kliknięć.

dlaczego Korepetycje są ważne i korzyści z korepetycji Online? wszyscy rozumiemy znaczenie tego, jak podstawy edukacji, zwłaszcza na podstawowych etapach każdego kursu, odgrywają istotną rolę w życiu każdego ucznia. A jednocześnie jesteśmy równie świadomi faktu, że szkoły lub inne instytucje edukacyjne są przepełnione, a zatem nie mogą sobie pozwolić na indywidualną interakcję z uczniami. Ponieważ…

dlaczego Korepetycje są ważne i korzyści z korepetycji Online? wszyscy rozumiemy znaczenie tego, jak podstawy edukacji, zwłaszcza na podstawowych etapach każdego kursu, odgrywają istotną rolę w życiu każdego ucznia. A jednocześnie jesteśmy równie świadomi faktu, że szkoły lub inne instytucje edukacyjne są przepełnione, a zatem nie mogą sobie pozwolić na indywidualną interakcję z uczniami. Ponieważ…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.