7 Powodów awarii systemów zarządzania jakością

Systemy Zarządzania Jakością mogą być tak skuteczne, jak pozwalają na to sami menedżerowie. Menedżerowie jakości powinni uczyć się dokładnie na temat używanego systemu i być dobrze zorientowani na potencjał tych systemów. Systemy zarządzania jakością często zawodzą, gdy menedżerowie nie wykorzystują ich w pełni lub nie mają wiedzy, jak ich właściwie używać.

poniżej siedem przyczyn awarii jakości i powodów, dla których systemy zarządzania jakością mogą nie działać:

brak odpowiedniego szkolenia

Systemy Zarządzania Jakością angażują nie tylko menedżerów jakości, ale także pracowników. Przechodzenie przez procedury i odpowiednie kontrole umieszczone w celu uniknięcia nieporozumień sprawia, że cała różnica.

brak komunikacji

negatywne oceny nigdy nie powinny być ignorowane i powinny być natychmiast przekazywane kierownikom ds. jakości. Ignorowanie analityki i niestosowanie systemów zarządzania jakością jako środka komunikacji może prowadzić do katastrofalnych rezultatów.

niezdolność do integracji interakcji między funkcjami

integracja z różnymi systemami biznesowymi jest zaletą, którą powinni wykorzystać menedżerowie jakości. Systemy zarządzania audytem powinny być równoległe z systemami zarządzania jakością, aby uzyskać lepsze wyniki. Systemy audytu MES są integralne dla zachowania zgodności z przepisami.

brak skupienia się na metrykach

więcej firm powinno być zorientowanych metrycznie i korzystać z analityki dostarczanej przez systemy zarządzania. Systemy mogą mierzyć dane zebrane z produktywności różnych działów w firmie, aby pokazać ogólną poprawę lub tam, gdzie jest miejsce na dalszą poprawę.

niski poziom koleżeństwa

pracownicy muszą być doceniani, a nie upominani. Korzystaj z systemów zarządzania, aby poprawić jakość swojej firmy, nie potępiając pracy swoich pracowników. Znajdź obszary, nad którymi należy pracować i zapewnij pracownikom, że procedury są ustanowione jako środek oferowania wsparcia.

standardy nie są ustalane

określ, co oznacza „dobra jakość” od samego początku i pociągnij za to kierownictwo odpowiedzialne za spełnienie tych standardów. Zachęcaj przywództwo do ujednolicenia swoich pracowników i wdrażania strategii poprawy.

brak zachęt do poprawy

łatwo jest monitorować i nagradzać pracowników za dotrzymywanie terminów, ale pamiętaj, aby kłaść szczególny nacisk na spełnianie standardów jakości. Zapewnienie zachęt do spełnienia tych standardów zachęca pracowników i stanowi podstawę dla długoterminowych wyników.

zmiana środowiska pracy

utrzymanie komunikacji, wsparcia i standardów jest kluczem do sukcesu w korzystaniu z usług zarządzania jakością. Kiedy liderzy i pracownicy są utrzymywani w pętli i powierzani odpowiedzialności za poprawę jakości, ogólne środowisko będzie miało bardziej pozytywną atmosferę i można uniknąć wielu przykładów awarii jakości.

Systemy Zarządzania Jakością mogą być tak skuteczne, jak pozwalają na to sami menedżerowie. Menedżerowie jakości powinni uczyć się dokładnie na temat używanego systemu i być dobrze zorientowani na potencjał tych systemów. Systemy zarządzania jakością często zawodzą, gdy menedżerowie nie wykorzystują ich w pełni lub nie mają wiedzy, jak ich właściwie używać. poniżej siedem przyczyn awarii…

Systemy Zarządzania Jakością mogą być tak skuteczne, jak pozwalają na to sami menedżerowie. Menedżerowie jakości powinni uczyć się dokładnie na temat używanego systemu i być dobrze zorientowani na potencjał tych systemów. Systemy zarządzania jakością często zawodzą, gdy menedżerowie nie wykorzystują ich w pełni lub nie mają wiedzy, jak ich właściwie używać. poniżej siedem przyczyn awarii…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.