7 Redenen waarom je God moet vertrouwen ” Westside Bible Chapel

het is gemakkelijk om onszelf te vertrouwen, onze banen te vertrouwen, en onze familieleden te vertrouwen, maar soms niet zo gemakkelijk om God te vertrouwen. Of je nu een nieuwe gelovige bent of al enkele jaren met God wandelt, God vertrouwen kan een uitdagende geestelijke discipline zijn.

wat betekent het om God te vertrouwen?

zodra we een relatie met God aangaan, moeten we met heel ons hart op Hem vertrouwen, zoals we in Spreuken 3:5 worden geïnstrueerd.

vertrouw op de Heer met heel uw hart, en leun niet op uw eigen inzicht; onderken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden leiden

1. God vertrouwen betekent dat je een solide vertrouwen in Hem hebt

iemand vertrouwen betekent dat je vertrouwen in hem/haar hebt. Op dezelfde manier betekent vertrouwen op God dat je een solide vertrouwen in hem hebt. In wie hij zegt dat hij is (zijn karakter) en in wat hij zegt dat hij zal doen.

2. Vertrouwen op God betekent vertrouwen in God

vertrouwen op God betekent ook vertrouwen in hem. Met andere woorden – om hem te geloven en hem op Zijn Woord te geloven. Het geloof is het wezen van dingen waarop gehoopt wordt en het bewijs van dingen die niet gezien worden. Ons vertrouwen in Hem stellen toont onze vaste verwachting dat hij zijn beloften zal waarmaken.

3. God vertrouwen is hem erkennen in alles

God erkennen betekent God erkennen in elk moment van het leven, waar we ook zijn en in wat we ook doen. Als je God in alles erkent, vertrouw je hem.

4. God vertrouwen is God vrezen

de angst voor God is een eerbiedige angst die een verandering van levensstijl veroorzaakt. Met andere woorden, door wie God is (groot) en door wie Ik ben (klein) leef ik anders. Het zorgt er ook voor dat we vertrouwen in degene die groter is dan wij! Onze vrees voor God toont aan dat we hem vertrouwen en ons bewust zijn van zijn aanwezigheid in ons leven. Als we hem genoeg vrezen om ons door Zijn Woord te laten leiden in alles wat we doen, toont dat ons vertrouwen in hem.

5. God vertrouwen betekent niet bezorgd blijven

niemand van ons kan voorkomen dat een gedachte van zorgen in onze geest terechtkomt, maar we kunnen voorkomen dat die gedachte daar blijft en een fort van angst bouwt.

Luister naar wat Jezus in Matteüs 6:33

…..maak je geen zorgen over je leven, wat je eet of wat je drinkt, noch over je lichaam, wat je aantrekt. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, want zij zaaien noch oogsten noch verzamelen zich in schuren; toch voedt uw hemelse Vader hen. Ben jij niet waardevoller dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één El aan zijn gestalte toevoegen?

zorgen maken helpt niets. Waarom maak je je zorgen? Je kunt God niet vertrouwen en je tegelijkertijd zorgen maken.

redenen waarom het belangrijk is om God te vertrouwen (uit de Schrift)

hier zijn zeven redenen waarom u God moet vertrouwen:

1. God schiep u

zelfs een ieder die naar mijn naam genoemd wordt: want Ik heb hem geschapen voor mijn heerlijkheid, ik heb hem gevormd; Ja, Ik heb hem gemaakt (Jesaja 43:7)

2. God kent u bij naam

maar nu, dit is wat de Heer zegt – hij die u geschapen, Jakob, hij die u gevormd, Israël: ‘vrees niet, want Ik heb u verlost; ik heb u opgeroepen bij naam, Je bent van mij’ ” (Jesaja) 43:1)

3. God denkt aan u

hoe kostbaar zijn ook uw gedachten voor mij, o God! Hoe groot is de som van hen! (Psalmen 139:17)

4. God Vecht voor u

de Heer zal voor u vechten, en gij zult zwijgen (Exodus 14:14)

5. God heeft plannen voor u

want ik weet dat de plannen die ik heb voor u, ‘verkondigt de Heer,’ plannen om u voorspoedig te maken en niet om u kwaad te doen, plannen om u hoop en een toekomst te geven (Jeremia 29:11)

6. God is uw toevlucht

vertrouw op hem te allen tijde, mensen; stort uw hart voor hem uit;
God is een toevluchtsoord voor ons (Psalm 62:8)

7. God is altijd met u en zal u nooit verlaten

en zie, ik ben altijd met u, zelfs tot het einde van de leeftijd (Matteüs 28:20)

het is gemakkelijk om onszelf te vertrouwen, onze banen te vertrouwen, en onze familieleden te vertrouwen, maar soms niet zo gemakkelijk om God te vertrouwen. Of je nu een nieuwe gelovige bent of al enkele jaren met God wandelt, God vertrouwen kan een uitdagende geestelijke discipline zijn. wat betekent het om God te vertrouwen? zodra…

het is gemakkelijk om onszelf te vertrouwen, onze banen te vertrouwen, en onze familieleden te vertrouwen, maar soms niet zo gemakkelijk om God te vertrouwen. Of je nu een nieuwe gelovige bent of al enkele jaren met God wandelt, God vertrouwen kan een uitdagende geestelijke discipline zijn. wat betekent het om God te vertrouwen? zodra…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.