Hvorfor Er Bærekraft Viktig For Virksomheten?

i Økende grad tar bedrifter strategiske beslutninger om typen og omfanget av bedriftens bærekraftpolitikk. I tillegg til miljømessige og sosiale fordeler, kan selskaper som innlemmer bærekraft i beslutningsprosesser høste betydelige økonomiske fordeler og tiltrekke seg mer interesse fra investorer, noe som er en nøkkel til langsiktig lønnsomhet.

likevel kan bærekraft ha en rekke betydninger, avhengig av forretningskonteksten. På denne artikkelen vil du forstå hvordan konseptet brukes når det gjelder miljø, ansettelsespraksis og forretningspraksis.

miljømessig bærekraft

miljømessig bærekraft kan brukes på mange måter, for eksempel å skape alternative ruter i en produksjonsprosess for å redusere avfallsproduksjon og øke vann-og energieffektiviteten. Investeringer i fornybar energi øker også momentum blant store organisasjoner, med mange som bygger egne sol-eller vindparker, for å fase ut forbruket av fossile brensler og redusere karbonutslippene.

klimaendringer, en av vår tids største utfordringer, fortsetter å påvirke måten selskaper driver virksomhet på. FORSKNING UTFØRT AV CDP viser at i fjor rapporterte 215 av verdens største selskaper at de så nesten $ 1 trillion i fare fra klimapåvirkninger, men også $ 2 trillion i muligheter. Dermed er klimaledelse en nøkkel for å sikre lønnsomheten til organisasjoner i løpet av de neste tiårene.

Å oppnå karbonnøytral sertifisering under Climate Active-Programmet – et program fra Den Australske Regjeringen som sertifiserer selskaper, produkter, arrangementer eller bygninger som er i stand til å nøytralisere SINE KLIMAGASSUTSLIPP – er et stort incitament for organisasjoner til å vise klimaledelse. Sertifiseringen bidrar til å forbedre bildet av selskaper, som forbrukere har bedt om presserende klimatiltak.

Bærekraft og sysselsetting

Bedrifter med strategier som er bærekraftige i det lange løp betaler sine arbeideres lønn og fordeler som gjør at de kan leve et bærekraftig liv i samfunnet. Dette bygger lojalitet i organisasjonen, drar selskapet gjennom økt produktivitet og kreativitet, samt lavere nivåer av svindel og vanstyre.

dessuten, når organisasjoner ser for å forbedre helse og velvære i lokalsamfunn, er de i Stand til å motivere ansatte som er genuint interessert i å bidra til suksess for virksomheten.

Bærekraft i forretningspraksis

Presset av økende krav fra forbrukerne om produkter og tjenester som forårsaker minimal effekt på økosystemene, har selskaper vist interesse for å bringe bærekraftsaspekter til kjernen i virksomheten. En annen drivkraft bak dette er presset fra investorer, som allerede vurderer nivået på samfunnsansvar, med andre ord virksomhetens rolle for å møte samfunnets behov, som en avgjørende faktor for deres valg av organisasjoner for å tildele kapital.

Bærekraftige investeringer-prosessen med å inkorporere miljømessige, sosiale og styrende faktorer (ESG) i investeringsbeslutninger-blir en vanlig praksis. Bedrifter går utover ønsket om lønnsomhet, noe som vises av deres voksende innsats for å bygge intern miljøpolitikk og også delta i globale tendenser, som tilpasningen Til Bærekraftsmålene (Sdg) – emner foreslått Av Fn for å veilede organisasjoner om utvikling av politikk mot bærekraft.

derfor blir innlemmelsen av bærekraftprinsipper i forretningspraksis blitt vanlig. Bedrifter som ikke følger denne tendensen, vil sannsynligvis miste troverdighet fra investorer, samt muligheter til å generere inntekter og sjansen for å være et eksempel for samfunnet.

leter du etter måter å innlemme bærekraft i virksomheten din? Kontakt oss i dag.

i Økende grad tar bedrifter strategiske beslutninger om typen og omfanget av bedriftens bærekraftpolitikk. I tillegg til miljømessige og sosiale fordeler, kan selskaper som innlemmer bærekraft i beslutningsprosesser høste betydelige økonomiske fordeler og tiltrekke seg mer interesse fra investorer, noe som er en nøkkel til langsiktig lønnsomhet. likevel kan bærekraft ha en rekke betydninger, avhengig…

i Økende grad tar bedrifter strategiske beslutninger om typen og omfanget av bedriftens bærekraftpolitikk. I tillegg til miljømessige og sosiale fordeler, kan selskaper som innlemmer bærekraft i beslutningsprosesser høste betydelige økonomiske fordeler og tiltrekke seg mer interesse fra investorer, noe som er en nøkkel til langsiktig lønnsomhet. likevel kan bærekraft ha en rekke betydninger, avhengig…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.