HISTORIE AV JOCKSTRAPS

VILKÅR for BRUK

1. Aksept Av Vilkår for Bruk og Endringer.
Hver gang du bruker eller forårsaker tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene, og som endret fra tid til annen med eller uten varsel til deg. I tillegg, hvis du bruker en bestemt tjeneste på eller gjennom dette nettstedet, vil du være underlagt noen regler eller retningslinjer som gjelder for disse tjenestene, og de skal innlemmes ved referanse i disse vilkårene. Vennligst se Vår Personvernpolicy, som er innlemmet i disse vilkårene ved referanse.

2. Vår Tjeneste.
vårt nettsted og tjenester som leveres til deg på og gjennom vårt nettsted på en» SOM DEN er » basis.Du samtykker i at eierne av dette nettstedet utelukkende forbeholder seg retten og kan, når som helst og uten varsel og ethvert ansvar overfor deg, endre eller avslutte dette nettstedet og dets tjenester eller slette dataene du oppgir, enten midlertidig eller permanent. Vi skal ikke ha noe ansvar eller ansvar for aktualitet, sletting, manglende lagring, unøyaktighet eller feilaktig levering av data eller informasjon.

3. Ditt Ansvar Og Registreringsforpliktelser.
for å kunne bruke dette nettstedet må du registrere deg på nettstedet vårt, godta å gi sannferdig informasjon når du blir bedt om det, og være minst tretten (13) år eller eldre. Når du registrerer deg, samtykker du eksplisitt til våre vilkår og som kan endres av oss fra tid til annen og tilgjengelig her.

4. personvern.
Registreringsdata og annen personlig identifiserbar informasjon som vi kan samle inn, er underlagt vilkårene i Vår Personvernpolicy.

5. Registrering Og Passord.
du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt og skal være ansvarlig for all bruk via din registrering og / eller innlogging, enten autorisert eller uautorisert av deg. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk eller din registrering, brukerkonto eller passord.

6. Din Oppførsel.
du samtykker i at all informasjon eller data av noe slag, enten tekst, programvare, kode, musikk eller lyd, fotografier eller grafikk, video eller annet materiale («Innhold»), offentlig eller privat levert, skal være ansvaret til personen som leverer Innholdet eller personen hvis brukerkonto brukes. Du samtykker i at vårt nettsted kan utsette Deg For Innhold som kan være støtende eller støtende. Vi skal ikke være ansvarlig overfor Deg på noen måte For Innholdet som vises på dette nettstedet eller for feil eller utelatelse.

du samtykker uttrykkelig, ved bruk av dette nettstedet eller enhver tjeneste som tilbys, at du ikke skal:
(a) tilby Innhold eller utføre atferd som kan være ulovlig, truende, skadelig, fornærmende, trakasserende, stalking, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, obskønt, støtende, pornografisk, designet for å forstyrre eller avbryte dette nettstedet eller en tjeneste som tilbys, infisert med et virus eller annen destruktiv eller skadelig programmeringsrutine, gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar, eller som kan krenke en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov;
(b) utgi deg for eller fordreie din tilknytning til en person eller enhet, eller forfalske eller på annen måte søke å skjule eller fordreie opprinnelsen Til Innhold levert av Deg;
(c) samle inn eller høste data om andre brukere;
(d) gi eller bruke dette nettstedet og Innhold eller tjenester på noen kommersiell måte eller på noen måte som ville innebære søppelpost, spam, kjedebrev, pyramidespill, eller noen annen form for uautorisert reklame uten vårt skriftlige samtykke;
(e) gi Innhold som kan gi opphav til vårt sivile eller strafferettslige ansvar eller som kan anses som et brudd på lokal, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett, varemerke, patent eller forretningshemmeligheter.

7. Innlevering Av Innhold på Dette Nettstedet.
ved å gi Innhold til vårt nettsted:
(a) du samtykker i å gi oss en verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende, ikke-eksklusiv rett og lisens (inkludert eventuelle moralske rettigheter eller andre nødvendige rettigheter) til å bruke, vise, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, distribuere, utføre, fremme, arkivere, oversette og lage avledede verk og samlinger, helt eller delvis. Slik lisens vil gjelde med hensyn til enhver form, media, teknologi som er kjent eller senere utviklet;
(b) du garanterer og representerer at du har alle juridiske, moralske og andre rettigheter som kan være nødvendige for å gi oss lisensen som er angitt i Denne Delen 7;
(c) du erkjenner og godtar at vi skal ha rett (men ikke plikt), etter eget skjønn, til å nekte å publisere Eller fjerne eller blokkere tilgang Til Innhold du oppgir når som helst og av hvilken som helst grunn, med eller uten varsel.

8. Tredjeparts Tjenester.
Varer Og tjenester fra tredjeparter kan bli annonsert og / eller gjort tilgjengelig på eller via dette nettstedet. Uttalelser om produkter og tjenester levert av tredjeparter styres av retningslinjene og representasjonene fra disse tredjepartene. Vi skal ikke være ansvarlig for eller ansvarlig på noen måte for noen av dine forretninger eller samhandling med tredjeparter.

9. Skadesløsholdelse.
du samtykker i å holde oss skadesløse, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, nærstående parter, ledere, direktører, ansatte, agenter, uavhengige kontraktører, annonsører, partnere og co-branders fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, som kan gjøres av en tredjepart, som skyldes eller som følge av din oppførsel eller forbindelse med dette nettstedet eller tjenesten, din levering Av Innhold, brudd på disse vilkårene eller andre brudd på rettighetene til en annen person eller part.

10. Garantifraskrivelse.
du forstår og godtar at din bruk av dette nettstedet og eventuelle tjenester eller innhold som tilbys («tjenesten») gjøres tilgjengelig og leveres til deg på egen risiko. Den leveres til deg «som den er», og vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, underforstått eller uttrykkelig, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

VI GIR INGEN GARANTI, UNDERFORSTÅTT ELLER UTTRYKKELIG, AT NOEN DEL AV TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, FEILFRI, VIRUSFRI, RETTIDIG, SIKKER, NØYAKTIG, PÅLITELIG, AV ENHVER KVALITET, OG HELLER IKKE AT NOE INNHOLD ER TRYGT PÅ NOEN MÅTE FOR NEDLASTING. DU FORSTÅR OG GODTAR AT VERKEN VI ELLER NOEN DELTAKER I TJENESTEN GIR FAGLIGE RÅD AV NOE SLAG, OG AT BRUK AV SLIKE RÅD ELLER ANNEN INFORMASJON ER UTELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO OG UTEN VÅRT ANSVAR AV NOE SLAG.

Noen jurisdiksjoner tillater kanskje ikke fraskrivelser av underforståtte garantier, og ovennevnte ansvarsfraskrivelse gjelder kanskje ikke for deg bare når det gjelder underforståtte garantier.

11. Ansvarsbegrensning.
DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT VI IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, INDIKATIVE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANNET IMMATERIELT TAP (SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM FØLGE AV ELLER SOM FØLGE AV (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN, (II) KOSTNADEN FOR Å SKAFFE ERSTATNINGSVARER OG/ELLER TJENESTER SOM FØLGE AV ENHVER TRANSAKSJON SOM INNGÅS GJENNOM TJENESTEN, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DIN BRUK AV TJENESTEN. DATA OVERFØRINGER, (IV) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ TJENESTEN, ELLER (V) ENHVER ANNEN SAK KNYTTET TIL TJENESTEN.

i enkelte jurisdiksjoner er det ikke tillatt å begrense ansvar, og slike begrensninger kan derfor ikke gjelde for deg.

12. Forbehold Av Rettigheter.
vi forbeholder oss alle våre rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre eiendomsrettigheter som vi kan ha på vårt nettsted, dets innhold og varer og tjenester som kan leveres. Bruken av våre rettigheter og eiendom krever vårt skriftlige samtykke. Vi gir deg ikke noen underforståtte eller uttrykte lisenser eller rettigheter ved å gjøre tjenester tilgjengelig for deg, og du har ingen rett til å gjøre kommersiell bruk av vårt nettsted eller tjeneste uten vårt skriftlige samtykke.

13. Melding Om Brudd På Opphavsretten.
hvis du mener at eiendommen din har blitt brukt på noen måte som ville bli ansett som brudd på opphavsretten eller et brudd på dine immaterielle rettigheter, kan vår opphavsrettsagent kontaktes på følgende adresse:

14. Gjeldende Lov.
du godtar at disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller våre produkter eller tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med lokale lover der hovedkvarteret til eieren av dette nettstedet ligger, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Ved å registrere eller bruke dette nettstedet og tjenesten samtykker du i og sender til den eksklusive jurisdiksjonen og stedet for fylket eller byen der hovedkvarteret til eieren av dette nettstedet ligger.

15. Diverse Informasjon.
(i) i tilfelle at disse vilkårene er i konflikt med noen lov der noen bestemmelse kan bli holdt ugyldig av en domstol med jurisdiksjon over partene, vil en slik bestemmelse bli tolket for å gjenspeile de opprinnelige intensjonene til partene i samsvar med gjeldende lov, og resten av disse vilkårene vil forbli gyldig og intakt; (ii) svikt i en av partene til å hevde noen rett under disse vilkårene skal ikke anses som en fraskrivelse av noen partens rett og at retten vil forbli i full kraft og effekt; (iii) du samtykker i at uten hensyn til noen statue eller i strid med lov at ethvert krav eller årsak som oppstår fra dette nettstedet eller dets tjenester må innleveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller årsak oppstod, eller kravet skal være for alltid sperret; (iv) vi kan tildele våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene, og vi skal være løst fra ytterligere forpliktelser.

VILKÅR for BRUK 1. Aksept Av Vilkår for Bruk og Endringer. Hver gang du bruker eller forårsaker tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene, og som endret fra tid til annen med eller uten varsel til deg. I tillegg, hvis du bruker en bestemt tjeneste på eller gjennom dette nettstedet,…

VILKÅR for BRUK 1. Aksept Av Vilkår for Bruk og Endringer. Hver gang du bruker eller forårsaker tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene, og som endret fra tid til annen med eller uten varsel til deg. I tillegg, hvis du bruker en bestemt tjeneste på eller gjennom dette nettstedet,…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.