7 Grunner Til At Systemer For Kvalitetsstyring Mislykkes

Systemer for Kvalitetsstyring kan bare være så vellykkede som lederne selv tillater. Kvalitet ledere bør utdanne seg grundig på systemet som brukes og være godt bevandret på potensialet i nevnte systemer. Kvalitetsstyringssystemer mislykkes ofte når ledere ikke bruker dem til full nytte eller mangler kunnskap om hvordan de skal brukes riktig.

nedenfor er syv årsaker til kvalitetsfeil og grunner til at kvalitetsstyringssystemer kan mislykkes:

Mangel På Riktig Opplæring

Kvalitetsstyringssystemer vil ikke bare involvere kvalitetsledere, men også ansatte. Kjører gjennom prosedyrer og riktig kontroller plassert for å unngå misforståelser gjør hele forskjellen.

Mangel På Kommunikasjon

Negative vurderinger bør aldri ignoreres og bør umiddelbart kommuniseres til kvalitetsledere. Å ignorere analyser og unnlatelse av å bruke kvalitetsstyringssystemer som kommunikasjonsmiddel kan føre til katastrofale resultater.

Manglende Evne Til Å Integrere tverrfunksjonelle Interaksjoner

Integrasjon med varierende forretningssystemer er en fordel som kvalitetsledere bør utnytte. Revisjonsstyringssystemer bør parallelliseres med kvalitetsstyringssystemer for å få bedre resultater. MES revisjonssystemer er integrert for å holde samsvar med forskrifter.

Ingen Fokus På Beregninger

Flere bedrifter bør være metriske og dra nytte av analysene fra styringssystemer. Systemer kan måle data samlet fra produktiviteten til ulike avdelinger i en bedrift for å vise generelle forbedringer eller hvor det er rom for ytterligere forbedringer.

Lave Nivåer Av Kameratskap

Ansatte trenger å bli verdsatt i stedet for irettesatt. Bruk styringssystemer for å forbedre kvaliteten på virksomheten din uten å fordømme arbeidet til dine ansatte. Finn områder som må arbeides på og forsikre ansatte om at prosedyrer er satt på plass som et middel til å tilby støtte.

Standarder Er Ikke Satt

Definer hva «god kvalitet» betyr fra starten og hold ledelsen ansvarlig for å møte disse standardene. Oppmuntre lederskap til å forene sine ansatte og implementere strategier for forbedring.

Ingen Insentiver For Forbedring

det er enkelt å overvåke og belønne ansatte for å møte tidsfrister, men sørg for å bruke spesiell vekt på å møte kvalitetsstandarder. Å gi insentiver for å møte disse standardene oppfordrer ansatte og setter scenen for langsiktige resultater.

Endring Av Arbeidsmiljø

Opprettholde kommunikasjon, støtte og standarder er nøkkelen til å lykkes i å bruke kvalitetsstyringstjenester. Når ledere og ansatte holdes i løkken og betrodd ansvar for å forbedre kvaliteten, vil det generelle miljøet ha en mer positiv atmosfære, og du kan unngå mange av kvalitetsfeileksemplene.

Systemer for Kvalitetsstyring kan bare være så vellykkede som lederne selv tillater. Kvalitet ledere bør utdanne seg grundig på systemet som brukes og være godt bevandret på potensialet i nevnte systemer. Kvalitetsstyringssystemer mislykkes ofte når ledere ikke bruker dem til full nytte eller mangler kunnskap om hvordan de skal brukes riktig. nedenfor er syv årsaker…

Systemer for Kvalitetsstyring kan bare være så vellykkede som lederne selv tillater. Kvalitet ledere bør utdanne seg grundig på systemet som brukes og være godt bevandret på potensialet i nevnte systemer. Kvalitetsstyringssystemer mislykkes ofte når ledere ikke bruker dem til full nytte eller mangler kunnskap om hvordan de skal brukes riktig. nedenfor er syv årsaker…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.