mitä on ennakoiva kunnossapito ja miksi se tulisi sisällyttää siihen?

monissa laitoksissa, pienyrityksissä ja organisaatioissa on nykyään harhakäsitys:

”jos he eivät riko sitä, älä korjaa sitä.”

se on ennakkokäsitys, joka pitää karkottaa kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen ylläpidossa.

laitteen toistuva käyttö ilman rutiinihuoltosuunnitelmaa on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin korjaava huolto-ohjelma.

ilman huoltostrategiaa saatat joutua toistuviin seisokkeihin, jotka hidastavat prosessejasi ja johtavat kalliisiin korjauksiin.

tiedän, että tätä postausta lukiessasi huuliltasi nousee kysymyksiä siitä, mitä on ennaltaehkäisevä huolto ja kuinka tärkeää se on? Tässä on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta.

mitä on ennakoiva kunnossapito?

ennaltaehkäisevä kunnossapito on laitteiden ja järjestelmien huoltoaikatauluprosessi, jolla vähennetään suunnittelemattomien vikojen todennäköisyyttä.

on tärkeää, että koneella suoritetaan huoltotoimia niin kauan kuin sitä voidaan käyttää ja että varmistetaan toiminnan luotettavuus.

siinä keskitytään systemaattisen tarkastuksen, havaitsemisen ja korjaamisen tarjoamiseen mahdolliselle vialle ennen sen esiintymistä tai ennen kuin se muuttuu merkittäväksi viaksi.

tämä huoltomuoto sisältää testauksen, säätämisen, mittaamisen ja minkä tahansa laitteen osan vaihtamisen vian estämiseksi.

ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman voi toteuttaa tilanhallintaohjelmiston avulla.

nykymaailmassa ennakoiva kunnossapito on tärkeässä roolissa, sillä koneiden ja laitteiden käyttö on etu.

ennaltaehkäisevän huollon avulla laitteiden luotettavuus säilyy ja paranee, kun ne havaitsevat kuluneet komponentit ennen kuin ne voivat aiheuttaa merkittäviä vikoja.

3 ennaltaehkäisevän kunnossapidon hyödyt laitoksellesi

se mahdollistaa ohjelmistojen ja työkalujen luomisen tarkastus-ja diagnosointiin tekniikan kehityksen avulla ja korostaa erityistä ja tehokasta laitehuoltoa.

huolto-ohjelman ideana on estää järjestelmien, laitteiden ja prosessien rikkoutuminen ennen kuin se tapahtuu.

oletko epävarma tehokkaan ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman käyttöönotosta laitoksellesi?

näiden kunnossapidon suunnittelun kolmen hyödyn pitäisi muuttaa mielesi:

1. Turvallisuus

ennaltaehkäisevän kunnossapidon suunnitelman/ohjelman tärkeä hyöty ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa vähentää työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuusriskejä, mikä vähentäisi merkittävästi oikeusjuttujen ja työntekijöiden tapaturmakorvausten riskiä.

ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla päästään pitkälle onnettomuuksien/vahinkojen ehkäisyssä omassa laitoksessa.

2. Laitteiden käyttöiän pidentäminen

tehokas ennaltaehkäisevä huoltosuunnitelma maksimoi myös laitteiden ja järjestelmän käyttökelpoisuuden ja säästää samalla huomattavan määrän rahaa tarpeettomien huoltojen tai laitteiden vaihtojen lykkäämisessä.

se voi vaikuttaa merkittävästi koneiden tehokkuuteen päivittäisellä kulumisella.

ennaltaehkäisevä huolto-ohjelma maksimoi optimaaliset työolosuhteet.

oman omaisuuden säilyttäminen vähentää hyötykulutusta, mikä muodostaa suuren osan käyttökustannuksista.

ennaltaehkäisevän kunnossapitosuunnitelman/ – ohjelman toteuttaminen pidentää laitteiden elinikää, se olisi vähemmän menoja sinulle toiminnan pyörittämiseen.

3. Pienemmät kustannukset

suunnittelematon seisokki voi maksaa huomattavasti aikaa ja rahaa, koska koneen hajoaminen voi häiritä laitoksesi tavoitteita ja tehokkuutta.

yritysten on pysäytettävä tai minimoitava viivästykset ja häiriöt.

suunnittelemattomista seisokeista syntyy useita kielteisiä lausuntoja ja monet toiminnalliset operaatiot pitävät laitteiden jatkuvaa testausta ja tarkastusta rasitteena.

se on kuitenkin bisnesvelvoite ja usein kilpailuetu.

koneiden ja laitteiden ennaltaehkäisevän kunnossapitosuunnitelman laatiminen vähentää energiankulutusta, koska käyttö on tehokasta, mikä pienentää sähkölaskujasi.

suunniteltu ennakkohuoltoaikataulu säästää reaaliaikaisia kustannuksia kuin hätäkorjaukset.

Huoltotyöt käyttävät aikaa työtilausten tiheyden kasvattamiseen ja tehtävien suorittamiseen nopeammin, koska koneesi toimii tehokkaasti ympäri vuoden.

suunnittelemattomat seisokit nostavat kunnossapitokustannuksia, sillä laitteet saatetaan joutua tilaamaan kiireesti — korkeampaan hintaan — ja toimittamaan priority-menetelmällä.

4. Tuottavuuden lisääminen

ennakoiva kunnossapito lisää tuottavuutta vähentämällä reaktiivisen työn määrää ja lisäämällä johdon kykyä hallita työtä.

se mahdollistaa ongelmien varhaisen tunnistamisen ja lisää merkittävästi laitteiden elinkaarta, alentaa pääomamenotarvetta ja mahdollistaa pääomabudjettien paremman suunnittelun.

lisäksi, kun se on integroitu handheld-teknologioihin ja yhdistettynä omaisuudenhallintaan, työmääräysten hallintaan ja tarkastuksiin, työnkulun tehokkuus nousee maksimitasolle.

ennaltaehkäisevän huollon päätyypit

on olemassa erilaisia ennaltaehkäiseviä huolto-ohjelmia, joilla voit varmistaa, että laitteesi toimii sujuvasti koko sen käyttöiän ajan.

tehokkaan ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman valitseminen laitoksellesi riippuisi laitteistosta ja sen toimintakyvystä.

joitakin yleisiä kaupallisissa tiloissa käytettäviä ennaltaehkäisevän huollon tyyppejä ovat:

Time-Based Maintenance (tbm)

Time-Based Maintenance (tbm) on kalenteriaikataulu, jossa käytetään tietokoneistettua kunnossapidon hallintajärjestelmää hälyttämiseen tilojen kunnossapidosta.

se esimerkiksi huoltaa talosi LVI-järjestelmät joka vuosi ennen kesää ja vaihtaa Ilmansuodattimet kolmen kuukauden välein laadukkaan sisäilman ylläpitämiseksi.

Failure-Finding Maintenance (ffm)

Failure-Finding Maintenance on joukko ennalta ehkäiseviä kunnossapitotehtäviä, joilla voidaan ennustaa ja havaita laitevikoja konejärjestelmien osissa.

tämä kunnossapitostrategia vähentää konejärjestelmien rikkoutumisen todennäköisyyttä.

varalaitteena tai hätätilanteena (palohälyttimenä) toimivan laitteen on läpäistävä FFM.

Vianetsintätehtävät tarkistavat kaikki mahdolliset olosuhteet, joissa suojajärjestelmä vioittuisi.

riskiperusteinen kunnossapito

riskiperusteinen kunnossapito priorisoi laitteiden kunnossapitoa mekaanisen vikaantumisen riskillä.

se tarkoittaa, että laitteistoa, jonka vikaantumisriski on suuri, valvotaan ja ylläpidetään, ja kalustolla, jonka vahinkoriski on pienempi, on käytössä löyhempi pm-suunnitelma.

RBM: n tavoitteena on saavuttaa laitoksen kunnossapitoresurssien taloudellinen käyttö.

ennakoiva kunnossapito

ennakoiva kunnossapito osoittaa, milloin koneesi saattaa vaatia muutoksia ennen kuin se hajoaa.

ennakoiva kunnossapitostrategia toimii laitteiden yleisen tuntemuksen ja odotetun suorituskyvyn kautta.

tekoäly ja koneisiin kiinnitetyt sensorit keräävät erilaisia käyttötietoja, joiden avulla voi havaita mahdollisen rikkoutumisen.

se poistaa suunnittelemattomien seisokkien riskin ja lisää toimintasi yleistä turvallisuutta.

Kuntoperusteinen seuranta

Kuntoperusteiseen seurantaan kuuluu huoltotoimi, jolla seurataan laitteiden todellista kuntoa.

se auttaa päättämään, mitkä ennaltaehkäisevät kunnossapitotehtävät suoritetaan ja milloin rutiinihuolto ajoittaa.

LLT on toiminnassa, kun laitteiden osoittimissa näkyy tehottomuuden merkkejä.

ennaltaehkäisevän kunnossapidon tarkistuslista

ennaltaehkäisevän kunnossapidon tarkistuslista on hyvä tapa varmistaa, ettet keskity liian suureen määrään koneita / laitteita samanaikaisesti.

Muistilista on osa suunnitteluprosessia, ja sen avulla vältät riskin, että kulutat enemmän kuin sinulla on varaa.

kattava tarkistuslista keskittyy tehtävään ja pitää ennaltaehkäisevän kunnossapidon virtaviivaisena. Viitaten vankka tarkistuslista auttaa sinua saavuttamaan kaikki ennaltaehkäisevän kunnossapidon tavoitteet, sen sijaan yrittää pitää epämääräinen käsitys siitä, mitä saattaa tarvita huomiota noin yrityksesi.

kun luot tehokkaan ennaltaehkäisevän kunnossapidon tarkistuslistan, aloita listaamalla kaikki laitoksesi ympärillä olevat laitteet, jotka voisivat hyötyä säännöllisistä tarkastus-ja pm-ohjelmista.

kun olet listannut laitteet, jotka mielestäsi voisivat hyötyä tarkastuksesta, kerää alkuperäiset laitevalmistajan käsikirjat, jotka koskevat laitoksessasi olevia varoja ja laitteita.

viimeiseksi, sinun pitäisi käydä läpi laitteistosi historia-onko tietyissä koneissa ollut aiemmin vikoja?

vai käytätkö muita kuin alkuperäisiä osia, jotka saattavat vaikuttaa laitteen hyödyllisyyteen?

jos jokin laite on otettu huomioon, ennaltaehkäisevän huoltosuunnitelman tulisi sisältää vaiheet, joissa otetaan huomioon nämä näkökohdat OEM-käsikirjan ohjeiden lisäksi.

ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmisto

ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmisto on erinomainen työkalu tehokkaasti luoda ja aikatauluttaa työtilauksia digitaalisesti ennaltaehkäisevää kunnossapitoa varten.

nämä ohjelmat auttavat sinua lyhentämään aikaa, jonka käyttäisit viallisten järjestelmien ja laitteiden jäljittämiseen manuaalisesti.

monet ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmistotoimittajat ovat melko edullisia ja auttavat pitämään kaikki huoltohistoriasi samassa paikassa.

ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmiston käyttöönotto hyödyttää kaupallista laitosta, näiden ohjelmien avulla voit luoda ja lähettää digitaalisia tilauslomakkeita yhdellä virtaviivaisella järjestelmällä sekä muokata valmiita tai käynnissä olevia korjauksia ja huoltoa.

osa näistä ohjelmista jättää hallinnolliset tehtävät teknikoille, jotta he voivat keskittyä laitteiden tarkastamiseen ja ylläpitoon.

ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmisto tarjoaa myös teknikoille helpon pääsyn kaikkiin ennaltaehkäisevän kunnossapidon työtilauksiin, joita he tarvitsevat seuraavan tarkastuksen tekemistä ja lähettämistä varten.

ennakoivan kunnossapidon ohjelmiston avulla voit seurata työmääräyksiä niiden prosessin alusta loppuun ja saada käyttöösi tietoja ja trendejä, jotka osoittavat käyttökatkokset, korjauskustannukset ja ongelmien syyt.

CMMS-ohjelmisto

kun käytät CMMS-ohjelmistoa ennaltaehkäisevään kunnossapitoon, on erittäin tärkeää varmistaa, että ennaltaehkäisevä huolto on yksi käytettävissä olevista työkaluista tai komponenteista.

en voi vähätellä tämän ohjelman olemusta, koska se luo eron tehokkaiden ja viallisten korjausta tarvitsevien koneiden välille.

ennaltaehkäisevä kunnossapitotyökalu on integroitu helppokäyttöiseen käyttöliittymään, jota on helppo tulkita ja ymmärtää.

jos ohjelmistolla on omat monimutkaisuutensa, se tekisi tyhjäksi sen yleisen tarkoituksen, koska kehittyneisyys estäisi teknikkoja/työntekijöitä käyttämästä sitä.

con käyttää CMMS-ohjelmistoa intuitiivisella ennaltaehkäisevällä kunnossapitotyökalulla on kokonaiskustannukset, jotka aiheutuvat.

vaikka tulokset puhuisivat pitkäjänteisellä kurssilla puolestaan, ostokaudella pääomainvestoinnit tuntuvat valtavilta.

tekstissäkin komponentin koko toiminta kuulostaa monimutkaiselta,ja todellisuudessa se onkin.

mutta kun katsoo isompaa kuvaa, on yleensä enemmän voitettavaa kuin menetettävää, kun laitteiden korjaamisesta, joka voidaan estää, tulee valtava kustannus, varsinkin kun kyseessä on paljon laitteita.

tehokkaan ennaltaehkäisevän Kunnossapitosuunnitelman luominen omalle laitokselle

ennaltaehkäisevä kunnossapito on oleellinen tekijä tilojen hallinnassa.

onnistuneen ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt, joiden tarkoituksena on parantaa laitteiden suorituskykyä ja turvallisuutta kiinteistössäsi.

laitteiden suunniteltu huolto auttaa parantamaan laitteiden käyttöikää ja välttämään suunnittelemattomia huoltotoimia.

onnistunut ennaltaehkäisevä huolto-ohjelma riippuu kaikkien osapuolten yhteistyöstä.

ennakkohuollon tarkistuslista toimii ohjeena laitteiden osien seurantaan, huoltoon, korjaukseen ja vaihtoon laitevikojen riskin hillitsemiseksi.

sinun tulee ottaa huomioon seuraavat vaiheet, kun laadit laitoksesi ennaltaehkäisevää kunnossapitosuunnitelmaa.

Vaihe 1: Kehitä päätavoite

Tee lista organisaation tavoitteista, lista auttaa valitsemaan oikean ennaltaehkäisevän kunnossapidon suunnittelun laitoksellesi.

työhistoria, työvoiman seuranta ja suunniteltu kunnossapito seuraavat valitsemassasi suunnitelmassa.

Vaihe 2: Valitse ennaltaehkäisevä kunnossapito-ohjelmisto

käytössä on useita ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmia ja oikean valinta omaan laitokseen on ratkaisevan tärkeää.

on tekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmiston.

joitakin näistä tekijöistä ovat helppokäyttöisyys, verkkopohjainen käyttö, raportointitoiminnot ja reaaliaikaiset kustannukset.

Vaihe 3: Tunnista varat ja Laitehierarkia

selkeä määritelmä korkeimman laitetason ja laitoksesi pienempien yksiköiden välisestä suhteesta auttaa sinua tunnistamaan pm-tehtävät, jotka sinun pitäisi priorisoida.

valmistajan suositusten noudattaminen huoltoväleistä ja alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) työn laajuudesta on välttämätöntä.

Vaihe 4: Luo työ-ja työvoimaresurssit

ennaltaehkäisevä kunnossapitosuunnitelma sisältää luettelon ohjaavista kunnossapitotoiminnoista varsinaisen työn suorittamiseksi.

tietojen antaminen työn laajuudesta ja ajasta huoltohenkilöstölle antaa huoltoteknikoille runsaasti tilaa suunnitella oikeat taidot, tarvikkeet ja laitteet.

mitä ennakoivan kunnossapidon toteuttaminen maksaa?

ennakoivan kunnossapidon kustannukset riippuvat työvoimakustannuksista (suurten tilojen ja henkilökunnan osalta) sekä parannettujen tai suojattujen koneiden ja apuohjelmien määrästä.

on tärkeää, ettei yrityksen budjettia rikota vain ennaltaehkäisevän kunnossapidon toteuttamiseksi.

sinun tulee tehdä voitavasi ja missä voit, jotta vältät tulevaisuudessa ehkäistävissä olevien tapaturmien aiheuttamat vahingot liiketoiminnallesi.

se voi olla yhtä yksinkertaista ja budjettiystävällistä kuin ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen käsin, laitteiden voitelutiheyden lisääminen tai henkilöstön kouluttaminen tunniksi tiettyjen koneiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

päättääksesi, kuinka suuri osa budjetistasi tulisi kohdentaa ennaltaehkäisevään kunnossapitoon, sinun tulisi:

  1. laske yhteen reaktiivisen kunnossapidon kokonaiskustannukset kuluneelta vuodelta;
  2. mieti kaikkien laitteiden arvo.

tämä antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, kuinka paljon voit säästää reaktiivisessa kunnossapidossa, sekä säästöistä, joita saat laitteiden käyttöiän pidentämisestä.

kulurajoituksistanne huolimatta voit yleensä tehdä jotain yrityksesi ja työntekijöidesi suojelemiseksi paremmin—eikä sinun tarvitse rikkoa pankkia saadaksesi sen tehtyä!

parhaan kunnossapitohenkilöstön tai Kunnossapitoteknikon palkkaaminen tehokkaaseen ennaltaehkäisevään kunnossapitoon

tilanhoitajana voi pitää ennaltaehkäisevää kunnossapitoa tarpeettomana kustannuksena omalle laitokselle, kyvyttömyys laatia kattava ennaltaehkäisevä huoltosuunnitelma johtaa kalliisiin seurauksiin.

onnettomuus tai suunnittelematon seisokki vahingoittaa prosessiasi ja laitoksen mainetta.

varteenotettava suositus on käyttää kokenutta, hyvämaineista huoltohenkilöstöä tai sopimushuoltoteknikkoa laitoksesi koosta ja tarpeista riippuen.

Servi-Tek Facility Solutions tarjoaa huippuluokan, räätälöityjä ennaltaehkäiseviä huolto-ohjelmia ja palveluita, jotka ylittävät laitoksesi tavoitteet ja tarpeet.

Etsitkö ammattimaisia kaupallisia toimitilapalveluita läheltäsi? Ota yhteyttä jo tänään päästä alkuun.

monissa laitoksissa, pienyrityksissä ja organisaatioissa on nykyään harhakäsitys: ”jos he eivät riko sitä, älä korjaa sitä.” se on ennakkokäsitys, joka pitää karkottaa kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen ylläpidossa. laitteen toistuva käyttö ilman rutiinihuoltosuunnitelmaa on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin korjaava huolto-ohjelma. ilman huoltostrategiaa saatat joutua toistuviin seisokkeihin, jotka hidastavat prosessejasi ja johtavat kalliisiin korjauksiin. tiedän, että tätä…

monissa laitoksissa, pienyrityksissä ja organisaatioissa on nykyään harhakäsitys: ”jos he eivät riko sitä, älä korjaa sitä.” se on ennakkokäsitys, joka pitää karkottaa kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen ylläpidossa. laitteen toistuva käyttö ilman rutiinihuoltosuunnitelmaa on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin korjaava huolto-ohjelma. ilman huoltostrategiaa saatat joutua toistuviin seisokkeihin, jotka hidastavat prosessejasi ja johtavat kalliisiin korjauksiin. tiedän, että tätä…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.