C-lomake GST-skenaariossa [Päivitetty tieto]

kuten me kaikki tiedämme, että GST: n täytäntöönpanon jälkeen 01.07.2017, se on sisällytetty useisiin valtioihin ja keskeisiin lainsäätäjiin. Vuoden 1956 liikevaihtoverolaki (Central Sales Tax Act), jäljempänä ’CST ACT’, kuului niihin säädöksiin, jotka sisällytettiin osittain, koska on vielä joitakin tavaroita, jotka kuuluvat yt-lain soveltamisalaan.

yt-lain mukainen C-lomake voidaan antaa tavaroiden ostajalle vuoden 1956 yt-lain 8§: n mukaisesti tavaroiden ostamiseksi sen jälkeen, kun yt: n pehmeäehtoinen korko on peritty. CST-laki sallii pehmeäehtoisen myynnin @2% C-lomaketta vastaan.

lainaamme joitakin yt-lain pykäliä, joita muutettiin myöhemmin VEROLAILLA (muutos), 2017, nro 18, 2017, laaja ilmoitus päivätty 5.5.2017.

aiheeseen liittyvä aihe:
Sekatarjonnan käsite & Yhdistelmätarjonnan käsite GST

yt-lain mukaan osa pykälistä on seuraavanlaisia;

#1. ”8§: n 1 momentissa sallittiin tavaroiden (sellaisina kuin ne on määritelty vuoden 1956 yt-lain 2§: n d momentissa) myyminen (koskee ainoastaan valtioiden välistä myyntiä) sen jälkeen, kun yt: stä on kannettu 2 prosentin pehmeäehtoinen korko, jos kyseiset tavarat täyttävät seuraavat jaksossa mainitut edellytykset 8(3):-

#2. 8 jakson 3 kohdan b alakohdan ja 8 jakson 3 kohdan c alakohdan mukaiset edellytykset :-

1) tavaroiden on kuuluttava tavaran ostavan rekisteröidyn jälleenmyyjän rekisteröintitodistuksessa mainittuun luokkaan tai mainittuihin luokkiin

2) tavarat on tarkoitettu-

 1. hänen uudelleenmyyntinsä
 2. hänen käyttämänsä myytävien tavaroiden valmistukseen tai jalostukseen
 3. televiestintäverkossa
 4. kaivostoiminnassa
 5. sähkön tuotannossa tai jakelussa
 6. muunlaisen sähkön tuotannossa tai jakelussa
 7. käytetään myytävien tavaroiden pakkaamiseen

aiheeseen liittyvää:
audit under GST by CA Mansi Jain

#3. 2 jakson d alakohta ”tavaroiksi” määritelty tavara sisältää kaikki materiaalit, tarvikkeet, hyödykkeet ja kaiken muun irtaimen omaisuuden, mutta ei sanomalehtiä, kannekelpoisia saatavia, osakkeita, osakkeita ja arvopapereita”

#4. Yt-lain 2§: n c momentissa määritellään ”ilmoitetut tavarat” sellaisiksi, jotka on ilmoitettu yt-lain 14§: n mukaisesti ”valtioiden välisessä kaupassa tai kaupankäynnissä erityisen tärkeiksi tavaroiksi”.

#5. Yt-lain 14 pykälässä on luettelo tällaisista ilmoitetuista tavaroista,

:
Latauslista GST-lomakkeista

tärkeitä ovat:

 • viljat eli paddy-eli raakariisi, riisi, vehnä, Bajra, jowar, ohra jne.
 • kivihiili ja koksi kaikissa muodoissa, ei kuitenkaan puuhiili
 • Puuvilla, valmistamaton, mutta ei puuvillajäte
 • Puuvillakankaat, puuvillalanka
 • raakaöljyn vuodat ja nahat
 • rauta ja teräs (esim.harkkorauta, sienirauta, rautaromu, valanteet, aihiot, terästangot, teräsrakenteet, levyt, levyt, levyt, renkaat), työkaluteräs, putket, Tinalevyt, teräspyörät, valssilangat; edellä mainitut viat jne.
 • Juuttiöljy-siemenet eli maapähkinä, til, puuvillansiemenet, pellavansiemenet, risiiniöljy, kookos, auringonkukka, mahua, kokum, sal jne.

aiheeseen liittyvä aihe:
SAC: n luettelo CA-ammattilaisista GST: n osalta

 • pulssit eli gram, tur, moong, masur, urad jne.
 • Tekokankaat-tekokuitufilamenttilangasta (esim.muuntokuitufilamenttilangasta, polyesterifilamenttilangasta, katkokuiduista, polyesterikatkokuiduista, renkaiden kordikankaasta, kyllästetyistä tekstiilikankaista jne.) valmistetut kankaat
 • sokeri ja Khandsarisokeri
 • villasta kudotut kankaat
 • potkuriturbiinikoneeseen myyty Turbiinipolttoaine

C-lomake GST-skenaariossa

Intian perustuslain 286 artiklan 3 kohdan a alakohdassa valtuuttaa parlamentin julistamaan tietyt tavarat ”erityisen tärkeiksi” ja asettamaan rajoituksia ja ehtoja, jotka koskevat valtioiden toimivaltaa tällaisten ilmoitettujen tavaroiden verojen, verokantojen ja muiden verojen osalta.

yt-lain 15§: ssä asetetaan seuraavat rajoitukset ja ehdot, jotka koskevat osavaltioiden hallitusten oikeutta verottaa ”ilmoitettuja tavaroita” valtion sisällä.

aiheeseen liittyvä aihe:
palkkojen, lisien, provisioiden, etuuksien ja etuuksien Verokelpoisuus GST: n mukaisesti – sekä yrityksen Ei-johtavassa asemassa oleva että toimitusjohtaja

mukaan-valtion sisällä ilmoitettujen tavaroiden verotus voi olla enintään 4 prosenttia.

verolakien (muutos) lain, 2017, nro 18/2017 voimaantulon jälkeen –

vuoden 1956 yt-lakiin on tehty muutoksia;

 1. lauseke 2 (C) on jätetty pois
 2. Jakso 14 on jätetty pois
 3. Jakso 15 on jätetty pois
 4. Jakso 2 (D) (tavaran määritelmä) on muutettu alla olevan luettelon mukaisesti;

”tavarat:

(i) raakaöljy;

(ii) Suurnopeusdiesel;

(iii) moottoripolttoaine (tunnetaan yleisesti bensiininä);

(iv) maakaasu;

(v) ilmailuturbiinipolttoaine; ja

(vi) ihmisravinnoksi tarkoitettu alkoholipitoinen viina.

aiheeseen liittyvä aihe:

käytännön UKK: n GST: ICAI

selitykset;

 1. se merkitsee sitä, että ”ilmoitettujen tavaroiden” (sec2 (C), sec (14) } ja ”niistä perittävän veron” (sec (15)) erittely on poistettu.
 2. edellä mainitut tavarat kuuluvat edelleen vuoden 1956 CST-lain soveltamisalaan.
 3. kaikki muut tavarat on poistettu yt-laista ja ne on tuotu vuoden 2017 GST-lain piiriin.
 4. departementin mukaan-C-lomake voidaan myöntää ainoastaan yt-lain nojalla, joten se voidaan antaa vain niille tavaroille, jotka mainitaan muutetussa pykälässä 2(D).
 5. sec 8: n 3 kohdan b alakohdassa ja 8: n 3 kohdan c alakohdassa C-lomakkeen myöntämistä koskevat ehdot eivät muutu.

nyt herää olennainen kysymys, voidaanko GST-skenaariossa C-lomakkeita antaa vai ei ja jatketaanko pehmeäehtoista myyntiä 2%: lla vai ei?

vastaus-

i) GST-laissa(tavara-ja palveluverolaissa ) ei ole C-lomaketta, joten GST-laissa määriteltyihin tavaroihin ei sovelleta pehmeäehtoista verokantaa.

ii) vaikka ”C-lomake” voidaan edelleen antaa CST-lain(valtion liikevaihtoverolain ) nojalla tavaroille, jotka mainitaan muutetussa 2 pykälän d kohdassa, ja ne olisi ostettava yt-lain 8 pykälän 3 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Sen vuoksi pehmeäehtoista verokantaa sovellettaisiin vain niihin tavaroihin, jotka mainitaan muutetussa 2 kohdan d alakohdassa. C-lomake voidaan antaa muille kuin GST-tavaroille.

Examples;

Esimerkki 1) A Industries Ltd, valmistava yritys ostaa erilaisia polyesterikalvoja (pakkausmateriaalina) valmistamiensa kakkujen, muffinien ja keksien myyntiä varten. Voiko yritys hankkia polyesterikalvoja C-muotoa vastaan?

Ans: Ei, Vaikka polyesterikalvojen ostotarkoitus mainitaan CST act: n 8§: n 3 momentissa, mutta ostetut tavarat eivät ole luettelossa, sellaisena kuin se on muutettuna 2§: n d momentissa. Siksi niitä ei voi ostaa pehmeäehtoisen veroprosentin mukaisesti.

aiheeseen liittyvä aihe:
GST: n mukainen tullinpalautus

Esimerkki 2) lasia valmistava yritys B Industries Ltd ostaa IOCL: ltä (Intian öljy) HSD: n eli dieselin, jota käytetään tuotantolaitoksen sähköntuotantoon. Voiko yritys ostaa dieselin (i.e HSD) CST-pohjalta C-lomaketta vastaan?

Ans: Kyllä, diesel mainitaan muutetussa 2 kohdan d alakohdassa. Lisäksi tämä diesel ostetaan tuotantolaitoksen sähköntuotantoa varten, joka täyttää vuoden 1956 CST-lain 8§: n 3 momentissa mainitut edellytykset. Näin ollen yritys voi ostaa HSD: tä (diesel) C-lomaketta @ 2% vastaan.

esimerkki 3) Bharat Petroleum (BPCL) ostaa HSD: tä (diesel) Indian Oililta (IOCL) yms.jälleenmyyntiä varten. Voiko BPCL ostaa dieseliä 2 prosentin pehmeään hintaan.

Ans: Kyllä, HSD kuuluu hyvin määritelmän tavaroiden u / S 2 (d), ja koska tällainen hankinta tehdään jälleenmyyntiä varten, joka täyttää 8 jakson vaatimus samoin.

esimerkki 4) Kalyani Beverages Ltd, ihmisravinnoksi tarkoitettuja alkoholijuomia valmistava yritys, ostaa IOCL: ltä (Indian Oil) HSD: n eli dieselin käytettäväksi tuotantolaitoksen sähköntuotantoon. Voiko yritys ostaa dieseliä (eli HSD: tä) yt-periaatteella C-lomaketta vastaan?

aiheeseen liittyvä aihe:

immateriaalioikeuksien Verotettavuus GST: n lakien mukaan

Ans: Kyllä, Jos dieseliä ostetaan tuotantolaitoksen sähköntuotantoa varten, se täyttää vuoden 1956 yt-lain 2§: n d momentin ja 8§: n vaatimukset, ja se voidaan ostaa pehmeäehtoisen verokannan mukaisesti antamalla C-lomake.

esimerkki 5) ABC aviation Oy ostaa ATF: n (aviation turbine fuel) käyttääkseen sitä johtajansa yksityiskoneen polttoaineena. Voiko sen ostaa C-lomakkeella?

Ans: Ei, Vaikka ATF mainitaan luettelossa u/S 2(d), mutta ostotarkoitusta ei mainita u/S 8(3). Sen vuoksi sitä ei voida soveltaa ostettaessa C-lomaketta vastaan.

aiheeseen liittyvä aihe:
Lease & vuokrauspalvelut GST-skenaarion mukaisten operaattoreiden kanssa tai ilman niitä

valtiovarainministeriön 7.11.2017 antama toimistomuistio

valtiovarainministeriön Verohallinto, New Delhi on antanut Toimistomuistion, joka on päivätty 7.marraskuuta 2017 selventääkseen valtioiden välisiä ostoja C-lomakkeella 1. heinäkuuta 2017. Selvennys on esitetty seuraavasti::-

” allekirjoittanut velvoitetaan ilmoittamaan, että oikeudellisista asioista vastaavan ministeriön(Department of Legal Affairs, Ministry of Law) lausunto on pyydetty kysymykseen ”onko ”tavaroiden” määritelmä Liikevaihtoverolain 8§: n 3 momentin b alakohdassa oleva ilmaisu ”tavaroiden valmistus tai jalostus” Liikevaihtoverolain 2§: n d alakohdassa säädetyn määritelmän mukainen vai että ilmaisussa ”tavaroiden valmistus tai jalostus” esiintyvä sana ”tavarat” tarkoittaa mitä tahansa tavaroita . ’tavarat’, jotka kuuluvat GST: hen, sekä ’tavarat’, jotka eivät kuulu GST: n soveltamisalaan.

Lakiministeriön Lakiosasto on vahvistanut, että termi ”tavarat” on nimenomaisesti määritelty vuoden 1956 Liikevaihtoverolaissa ja että vuoden 1956 Liikevaihtoverolain 8§: n 3 momentin b alakohdassa tarkoitetulla termillä ”tavarat” on sama merkitys kuin vuoden 1956 liikevaihtoverolain 2§: n D momentissa, vide Tax Laws Amendment Act, 2017. Se ei kuitenkaan vaikuta yt-lain 8§: n 3 momentin b alakohdan säännöksiin, jotka koskevat televerkkoja tai kaivostoimintaa, sähkön tuotantoa tai jakelua tai muuta sähkön muotoa.”

tämän viraston muistion jälkeen Maharashtrassa julkaistiin kauppaa koskeva kiertokirje, jossa selvennettiin, että C-lomakkeita annetaan vain muutetussa 2 kohdan d alakohdassa luetelluille 6 erälle.

aiheeseen liittyvä aihe:

Handbook on Liability to Pay in Certain Cases under GST: ICAI

Trade Circular No. 47T of 2017 dated 17th November 2017.

departementti katsoi, että C-lomake voidaan antaa vain niille kuudelle tavaralle, jotka on lueteltu muutetussa 2 kohdan d alakohdassa. Sen vuoksi Maharashtran osavaltio antoi 17.marraskuuta 2017 päivätyn Kauppakirjeen nro 47T 2017. Kiertokirjeen pääasiallinen toiminta-osa on seuraava:

”C-muotoiset Ilmoitukset 1. heinäkuuta 2017 alkavilta kausilta annetaan vain, jos tällaiset tavarat on ostettu 7. marraskuuta 2017 päivätyssä valtiovarainministeriön Verohallituksen(Department of Revenue, State Tax Division, New Delhi) julkaisemassa viraston Muistiossa lueteltuja tarkoituksia varten, kuten: –

(i) edellä mainittujen kuuden tavaran jälleenmyynti;

(ii) yli kuuden tavaran valmistus;

(iii) edellä mainittujen kuuden hyödykkeen käyttö televiestintäverkossa tai sähkön tai muun sähköntuotannon louhinta tai jakelu.”

mainittu kiertokirje jouduttiin perumaan 14.2.2019, koska tavaroiden määritelmää ei voida rajata vain näihin kuuteen hyödykkeeseen. Tämä peruuttaminen antaisi liikevaihtoveroviranomaisille mahdollisuuden olla rajoittamatta edellä mainittua kiertokirjettä tulkitessaan vuoden 1956 Liikevaihtoverolain 2§: n d momenttia ja 8§: n 3 momenttia.

aiheeseen liittyvä aihe:
Handbook on Finalisation of Accounts with GST Perspective: ICAI

Oikeuskäytäntö

#1. Tavaroiden määritelmien u/S 2(d) ja 8(3) tulkinnasta CST act 1956-lailla 5.5.2017 tehtyjen muutosten jälkeen VEROLAILLA (AMENDMENT) ACT, 2017, No 18 of 2017

a) Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd. v / S Maharashtran osavaltio ym.kirjasivat vetoomuksen nro 2651 2018, määräys päivätty 13.kesäkuuta 2019

Tosiseikat

tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjä oli ostamassa maakaasua Gujaratista polyesterikatkokuitujen valmistukseen. Vetoomuksen esittäjä oli pahoillaan siitä, että Maharashtran liikevaihtovero-osasto ei hyväksynyt C-lomakkeita kyseisen kauppakirjeen julkaisemisen jälkeen.

(i) edellä mainitussa tapauksessa vetoomuksen esittäjä oli pyytänyt kunnianarvoisaa tuomioistuinta määräämään Maharashtran hallituksen liikevaihtoverosta vastaavan varavaltuutetun peruuttamaan 17.marraskuuta 2017 päivätyn kauppakierroksen nro 47t vuodelta 2017 ja

(ii) antamaan liikevaihtoveroyksikölle määräyksen antaa välittömästi c-lomakkeet.

tuomio – kunnianarvoisa tuomioistuin määräsi viisaudessaan, että olisi asianmukaista, että vetoomuksen esittäjä esittäisi vastaajalle esityksen C-lomakkeiden myöntämistä varten.

vastaajan on lain mukaan luovuttava edustuksesta kuultuaan vetoomuksen esittäjää kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jona vetoomuksen esittäjä on jättänyt edustuksensa.

Aiheeseen Liittyvä:

päivitetyt toimitusaikasäännökset GST: n nojalla

B) Caparo Power Ltd vs. Haryanan osavaltio ja Ors 28.maaliskuuta 2018 Punjabin ja Haryanan korkeimmassa oikeudessa Chandigarhissa

Tosiseikat

tässä tapauksessa myös vetoomuksen esittäjä osti maakaasua Gujaratista sähköntuotantoa varten. Vetoomuksen esittäjä oli pahoillaan siitä, että Haryanan liikevaihtovero-osasto ei hyväksynyt C-lomakkeita. Vetoomuksen esittäjä oli riitauttanut ministeriön kannan, jonka mukaan C-lomaketta ei myönnetä maakaasun ostamiseksi pehmeämmällä verokannalla, vaikka maakaasu ostettaisiin osavaltiosta toiseen ja käytettäisiin sähköntuotantoon. Vetoomuksen esittäjä oli pyytänyt mandamuksen kirjelmää, jossa vastaajia kehotettiin antamaan C-lomakkeita vuoden 1956 Liikevaihtoverolain ja vuoden 1957 Liikevaihtoverosääntöjen mukaisesti.

tuomio – vetoomus ei ainoastaan sallittu, vaan siitä annettiin myönteinen päätös. Katsottiin, että vastaajat olivat velvollisia antamaan C-lomakkeita maakaasusta, jonka pyynnön esittäjä oli ostanut Gujaratin öljy-yhtiöiltä ja jota käytettiin sähkön tuottamiseen tai jakeluun sen Haryanan voimalaitoksissa.

tuomioistuin meni vielä pitemmälle ja huomautti, että jos vetoomuksen esittäjän on maksettava öljy-yhtiöille ylisumma sen vuoksi, että ensimmäinen vastaaja on väärin kieltäytynyt antamasta C-lomakkeita, vastaajat hyvittävät sen.

C-lomake GST-skenaariossa

C) Hindustan Zinc Limited Vs. Rajasthanin osavaltio & Ors. Siviilioikeudellinen Vetoomus nro 5506/2018 Jodhpur dt: ssä. Toukokuuta 2018.

kunnianarvoisa tuomioistuin oli sallinut vetoomuksen ja antanut vastaajalle ohjeet antaa ”c”-lomakkeita vetoomuksen esittäjän osavaltioiden välisen kaupan kautta kaivostarkoituksiin hankkimasta nopeasta dieselistä.

D) Asi Industries Limited vs. Union of India ja Ors 28 päivänä syyskuuta 2018

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR S. B. Civil Writs No. 5475/2018

vetoomuksen oli jättänyt vetoomuksen esittäjä, joka haastoi vastaajien toiminnan C-lomakkeen antamatta jättämisessä GST: n vuoden 2017 lain voimaantulon jälkeen. Vetoomuksen esittäjä oli edelleen rukoillut, että vastaajia vastaan annettaisiin ” C ” – lomake Valtion liikevaihtoveron nojalla 1956.

kunnianarvoisa tuomioistuin lainasi tuomioita, jotka annettiin asioissa ”Caparo Power Ltd vs. the State of Haryana And Ors” ja ”Hindustan Zinc Limited vs. the State of Rajasthan & Ors”. Katsottiin, että vastaajat olivat velvollisia antamaan C-lomakkeita osavaltioiden välisen kaupan kautta kaivostarkoituksiin hankitusta nopeasta dieselistä.

aiheeseen liittyvä aihe:
GST – rajat ylittävät liiketoimet, mukaan lukien SEZ, EOU ja FTWZ

E) Jaipur mineral development syndicate vs. the state of Rajasthan order dt 20.11.2018

vetoomuksen esittäjä oli hakenut Rajasthanin kaupalliselta vero-osastolta välitöntä vapautusta. Se edellytti” C-lomaketta”, jotta high-speed diesel voitiin ostaa kaivostarkoituksiin interstate salen kautta. Haastehakemus hyväksyttiin ja supra-tuomioiden perusteella tuomioistuin katsoi, että vastaajat olivat velvollisia antamaan C-lomakkeita osavaltioiden välisen kaupan kautta kaivostarkoituksiin hankitusta nopeasta dieselistä.

edellä mainituista tuomioista on siten käynyt ilmi, että departementin tehtävänä on antaa C-lomakkeita sähkön-tai sähköntuotantoon tarkoitetun polttoaineen hankintaa varten.

aiheeseen liittyvä aihe:

Invoice Furnishing Facility (IFF) Under GST

F) The Printers (Mysore) Ltd. & Anr. Vs. STT. Commercial Tax Officer & Ors Civil Appeal No. 1550 of 1985

(the judge and order dated 10.8.84 of the Karnataka High Court in W. P. No. 1848 of 1976) WITH C. A. 2494/93, C. A. Nos. 694,672/94.

asian tosiseikat

tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjä harjoitti sanomalehtien painamista ja sitä varten se tarvitsi sanomalehtipaperia ja muita raaka-aineita. Liikevaihtoverovirasto kieltäytyi antamasta C-lomaketta näiden tuotteiden ostamiseksi osavaltioiden välillä, koska sanomalehdet eivät sen mukaan olleet tavaroita 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, eikä sanomalehtien valmistukseen käytettäville raaka-aineille voida myöntää valtioiden välisen kaupan kautta pehmeäehtoista veroastetta.

hakemus

2 Jakson D kohta ”tavaroiksi” määritelty tavara sisältää kaikki materiaalit, tarvikkeet, hyödykkeet ja kaiken muun irtaimen omaisuuden, mutta ei sanomalehtiä, kannekelpoisia saatavia, osakkeita, osakkeita ja arvopapereita”

8 jakson 3 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset edellytykset :-

1) tavaroiden on kuuluttava tavaran ostavan rekisteröidyn jälleenmyyjän rekisteröintitodistuksessa mainittuun luokkaan tai mainittuihin luokkiin

2) tavarat on tarkoitettu-

 • hänen jälleenmyyntinsä
 • hänen käyttämänsä myytävien tavaroiden valmistukseen tai jalostukseen
 • tietoliikenneverkon käyttö
 • kaivostoiminta
 • sähkön tuotanto tai jakelu
 • muunlaisen sähkön tuotanto tai jakelu
 • käytetään myytävien tavaroiden pakkaamiseen

departementti väitti, että ilmaisussa ”tavaroiden valmistus tai jalostus” käytetty sana ”tavarat” on sama kuin 2 kohdan d alakohdassa olevassa ”tavaroiden” määritelmässä, joka ei sisällä sanomalehtiä.

tuomio

katsottiin, että sanomalehdet jätettiin 2 kohdan d alakohdan tavaroiden määritelmän ulkopuolelle, koska niiden oli tarkoitus olla vapaita yhteisestä tilastotiedosta.

missä tahansa säädöksessä käytetyllä sanalla ”tavara” ei voi olla samaa merkitystä kuin 2 pykälän d alakohdassa. 2 kohdan d alakohdassa ilmaisulla ”tavarat” on eri merkitys kuin sanalla ”tavarat” ilmaisussa ” myytävien tavaroiden valmistus tai jalostus. Siksi osastoa kehotettiin antamaan vetoomuksen esittäjälle C-lomakkeita, jotta tämä ostaisi raaka-ainetta osavaltioiden välisen kaupan kautta sanomalehtien julkaisemista varten.

minkään sanan merkitys Missään teossa ei ole ehdoton, ja sitä on tulkittava asiayhteyden, sen käytön ja tosiasioiden mukaan järkevästi.

aiheeseen liittyvä aihe:

veronpalautus GST: ssä

G) Kaupallinen Veroasiamies ja toinen vs. Ramco Sements Ltd

edellä mainittu asia vietiin tuomioistuimen käsiteltäväksi liikevaihtovero-osastossa. Oikeus asettui kuitenkin vastaajan kannalle.

Madras HC huomautti tuomiossaan, että ”tavaroiden” määritelmää on muutettu yt-lain säännösten nojalla siten, että se rajoittuu kuuteen lain 2§: n d momentissa mainittuun hyödykkeeseen. Se ei tarkoita, että yt-lain koko soveltamisalaa olisi muutettu.

tavaroiden ostajamyyjien oikeudet, mukaan lukien oikeudet ostaa C-lomakkeella ilmoitettua Pehmeäehtoista korkoa vastaan, säilyvät hyvittämättöminä lain 8§: n 3 momentin b alakohdan nojalla, jota ei ole muutettu vuonna 2017.”

näin ollen vastaaja oli oikeutettu saamaan C-lomakkeen muiden kuin Gst-tavaroiden valtioiden välisistä ostoistaan. Asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka antoi jälleen tuomion vastaajan hyväksi.

Aiheeseen Liittyvä:

verkkolaskutus New Era Under GST and Indian Economy

korkein oikeus ratkaisi ostajan eduksi

ylin tuomioistuin tutki mainitun asian ja piti voimassa Madrasin korkeimman oikeuden päätöksen tässä asiassa, jossa HC oli katsonut, että tällaisilla ostajilla (muiden kuin GST-tavaroiden osto) oli oikeus säilyttää yst-lain mukaiset oikeutensa myös tavaroiden ja palvelujen veron tulon jälkeen. Korkein oikeus totesi lopuksi, että ” ottaen huomioon yhdeksän korkeimman oikeuden johdonmukaisen näkemyksen, mukaan lukien erityislomahakemusten hylkäämisen tämän tuomioistuimen eri tuomioistuimissa, ja koska olemme tyytyväisiä Madras viden korkeimman oikeuden kiistanalaisia asioita koskevaan selitykseen, kieltäydymme puuttumasta näihin erityislomahakemuksiin.”

#2. Oikeuskäytäntö, joka koskee verovelvollisen vaikeuksia palauttaa R1 yksikön tehottomuuden vuoksi

Hindusthan National Glass and Industries Ltd. Bahadurgarhin vs. Haryanan osavaltio ja muut

Petäjä harjoittaa lasiastioiden valmistusta. Se hankki Gujaratista maakaasua sähkön tuotantoon (käytettäväksi tuotantoprosessissa) ja lasin tuotantoon. Se rekisteröitiin sekä Haryanan ALV: hen että valtion liikevaihtoveroon. GST-lain täytäntöönpanon jälkeen 1.7.2017, vetoomuksen esittäjä ei voinut jättää neljännesvuosittaista R1 return of CST act-lakiaan joidenkin portaalissa esiintyvien teknisten häiriöiden vuoksi. Näin ollen se ei voinut jättää palautuksia 17. heinäkuuta-18. kesäkuuta. Liikevaihtoverovirasto kieltäytyi antamasta C-lomaketta, koska se ei tehnyt ilmoitusta. Vetoomuksen esittäjä kirjoitti kaksi kirjettä vastaajille 3 ja 2 C-lomakkeiden antamiseksi, mutta tuloksetta. Haryanan Valmisteverotuksesta ja verotuksesta vastaava komissaari Panchkula antoi ohjeet antaa C-lomakkeet 1.7.2017 jälkeen tehdyistä ostoksista. Se ei kuitenkaan saanut C-lomaketta ja jätti siksi kirjelmän.

tuomio

oikeus määräsi vastaajat ottamaan kantaa vetoomuksen esittäjän 27.7.18 ja 29.9.lähettämiin kirjeisiin.18 lain mukaisten tosiseikkojen perusteella kuukauden kuluessa määräyksen jäljennöksen vastaanottamisesta.

C-muoto GST-skenaariossa

johtopäätös

laissa minkään sanan merkitys ei ole absoluuttinen. Se on aina suhteellista. Siihen sovelletaan kohtuullisia rajoituksia ja tulkintoja asiayhteyden, käytön ja tosiseikkojen osalta, joten voimme nähdä, että vuoden 1956 CST-laki on rajoitettu muutamiin tavaroihin, mutta se on edelleen sovellettavissa. Muiden kuin GST-tavaroiden osalta ostajalla on oikeus saada C-lomake valtioiden välistä kauppaansa varten.

kuten me kaikki tiedämme, että GST: n täytäntöönpanon jälkeen 01.07.2017, se on sisällytetty useisiin valtioihin ja keskeisiin lainsäätäjiin. Vuoden 1956 liikevaihtoverolaki (Central Sales Tax Act), jäljempänä ’CST ACT’, kuului niihin säädöksiin, jotka sisällytettiin osittain, koska on vielä joitakin tavaroita, jotka kuuluvat yt-lain soveltamisalaan. yt-lain mukainen C-lomake voidaan antaa tavaroiden ostajalle vuoden 1956 yt-lain 8§: n…

kuten me kaikki tiedämme, että GST: n täytäntöönpanon jälkeen 01.07.2017, se on sisällytetty useisiin valtioihin ja keskeisiin lainsäätäjiin. Vuoden 1956 liikevaihtoverolaki (Central Sales Tax Act), jäljempänä ’CST ACT’, kuului niihin säädöksiin, jotka sisällytettiin osittain, koska on vielä joitakin tavaroita, jotka kuuluvat yt-lain soveltamisalaan. yt-lain mukainen C-lomake voidaan antaa tavaroiden ostajalle vuoden 1956 yt-lain 8§: n…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.