7 syitä siihen, miksi laatujärjestelmät vikaantuvat

laatujärjestelmät voivat olla vain niin onnistuneita kuin esimiehet itse sallivat. Laatujohtajien tulisi perehtyä perusteellisesti käytettävään järjestelmään ja olla hyvin perillä mainittujen järjestelmien mahdollisuuksista. Laadunhallintajärjestelmät epäonnistuvat usein, kun johtajat eivät käytä niitä täysin hyödykseen tai heillä ei ole tietoa siitä, miten niitä käytetään oikein.

alla on seitsemän laatuvirheen syytä ja syytä, miksi laatujärjestelmät saattavat pettää:

kunnollisen koulutuksen puute

Laadunhallintajärjestelmiin osallistuu laatujohtajien lisäksi myös työntekijöitä. Kun käy läpi menettelyt ja asianmukaiset kontrollit, jotka on asetettu kommunikaatiovirheiden välttämiseksi, se tekee kaiken eron.

tiedonvälityksen puute

kielteisiä arvioita ei saa koskaan jättää huomiotta, vaan niistä on ilmoitettava välittömästi laatujohtajille. Analytiikan sivuuttaminen ja laadunhallintajärjestelmien käyttämättä jättäminen viestintävälineenä voivat johtaa tuhoisiin tuloksiin.

kyvyttömyys yhdistää toiminnallisia vuorovaikutuksia

integrointi erilaisiin liiketoimintajärjestelmiin on etu, jota laatujohtajien tulisi hyödyntää. Tarkastusten hallintajärjestelmät olisi rinnastettava laadunhallintajärjestelmiin parempien tulosten saavuttamiseksi. MES-auditointijärjestelmät ovat olennaisia säädösten noudattamisen varmistamiseksi.

ei keskitytä mittareihin

useamman yrityksen tulisi olla mittarimyönteinen ja hyödyntää johtamisjärjestelmien tarjoamaa Analytiikkaa. Järjestelmillä voidaan mitata yrityksen eri osastojen tuottavuudesta kerättyjä tietoja, jotka osoittavat kokonaisparannuksia tai joissa on parantamisen varaa.

Alhainen toveruus

työntekijöitä on arvostettava eikä nuhdeltava. Käytä hallintajärjestelmiä yrityksesi laadun parantamiseksi tuomitsematta työntekijöiden työtä. Etsi aloja, joiden parissa on työskenneltävä, ja vakuuta työntekijät siitä, että toimintatavat on otettu käyttöön tuen tarjoamiseksi.

standardeja ei ole asetettu

määritellään alusta alkaen, mitä ”hyvä laatu” tarkoittaa, ja asetetaan johto vastuuseen näiden standardien noudattamisesta. Kannustetaan johtoa yhdistämään työntekijöitään ja toteuttamaan kehittämisstrategioita.

Ei kannustimia parannuksiin

työntekijöitä on helppo seurata ja palkita määräaikojen noudattamisesta, mutta muista painottaa erityisesti laatuvaatimusten täyttämistä. Kannustimien tarjoaminen näiden vaatimusten täyttämiseksi kannustaa työntekijöitä ja luo edellytykset pitkän aikavälin tuloksille.

työympäristön muuttaminen

viestinnän, tuen ja standardien ylläpitäminen on avain laadunhallintapalvelujen onnistumiseen. Kun johtajat ja työntekijät pidetään ajan tasalla ja heille annetaan vastuu laadun parantamisesta, yleinen ympäristö on myönteisempi ilmapiiri, ja voit välttää monia laatuvirheesimerkkejä.

laatujärjestelmät voivat olla vain niin onnistuneita kuin esimiehet itse sallivat. Laatujohtajien tulisi perehtyä perusteellisesti käytettävään järjestelmään ja olla hyvin perillä mainittujen järjestelmien mahdollisuuksista. Laadunhallintajärjestelmät epäonnistuvat usein, kun johtajat eivät käytä niitä täysin hyödykseen tai heillä ei ole tietoa siitä, miten niitä käytetään oikein. alla on seitsemän laatuvirheen syytä ja syytä, miksi laatujärjestelmät saattavat pettää: kunnollisen…

laatujärjestelmät voivat olla vain niin onnistuneita kuin esimiehet itse sallivat. Laatujohtajien tulisi perehtyä perusteellisesti käytettävään järjestelmään ja olla hyvin perillä mainittujen järjestelmien mahdollisuuksista. Laadunhallintajärjestelmät epäonnistuvat usein, kun johtajat eivät käytä niitä täysin hyödykseen tai heillä ei ole tietoa siitä, miten niitä käytetään oikein. alla on seitsemän laatuvirheen syytä ja syytä, miksi laatujärjestelmät saattavat pettää: kunnollisen…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.