kan en advokat forsvare nogen, de ved, er skyldig?

mange mennesker, der er anklaget for en forbrydelse, bekymrer sig om, at hvis de indrømmer skyld eller involvering over for deres advokat, vil deres advokat opgive dem eller ikke forsøge at få frifindelse. Selv hvis tiltalte forbliver tavs, er de bekymrede for, at deres advokater vil tro, at de er skyldige. Det er vigtigt at forstå, hvad der står på spil, og om anklagemyndigheden kan bevise, ud over en rimelig tvivl, at du begik den forbrydelse, du blev anklaget for. Private kriminelle forsvarsadvokater og offentlige forsvarere er afsat til at sikre, at de får det bedst mulige resultat for deres klienter. Der er vigtige detaljer i sager, som du som sagsøgt forstår og kender dine rettigheder i forfatningen.

faktuel skyld Vs. juridisk skyld

der er en nøgleforskel mellem faktuel skyld og juridisk skyld. Faktisk skyld er, hvad sagsøgte faktisk gjorde, og juridisk skyld er, hvad en anklager kan bevise over for sagsøgte. Uanset hvilken forbrydelse den tiltalte gjorde, er han ikke juridisk skyldig, før anklageren beviser nok beviser til at overtale en dommer til at dømme den tiltalte. Sagsøgte skal dog være på samme side med deres advokat om detaljerne. Advokaten lyver muligvis ikke for dommeren ved specifikt at angive detaljer om tiltalte, og hvordan de ikke gjorde noget, selvom advokaten ved, at tiltalte gjorde det. Advokaten kan ikke indrømme skyld, hvis tiltalte ikke ønsker det. En god advokat retssag taktik bør fokusere på regeringens manglende bevise alle elementerne i forbrydelsen.

advokater skal give nidkær repræsentation

forsvarsadvokater er etisk bundet til nidkært at repræsentere alle klienter, inklusive dem, de mener med rette vil blive fundet skyldige, såvel som dem, de mener er faktisk uskyldige. Et anstrengende forsvar er nødvendigt for at beskytte de uskyldige og for at sikre, at dommere og borgere har den ultimative magt til at afgøre, hvem der er skyldig i en forbrydelse. Den amerikanske forfatning sikrer enhver borger retfærdig rettergang og retten til juridisk rådgivning. Ifølge Canon 7 i ABA ‘ s Model Code of Responsibility er en forsvarsadvokats pligt over for sin klient at “repræsentere sin klient nidkært inden for lovens grænser”, fordi målet i hans erhverv er at hjælpe offentligheden med deres sager. Selvom populærkulturen kan afskyr det arbejde, som kriminelle advokater gør, er en advokats funktion afgørende for at opretholde retfærdighed og sikre retfærdige resultater for alle, der står over for juridiske anklager. Sandfærdigt, en forsvarsadvokat ved næsten aldrig rigtig, om tiltalte er skyldig eller ej i den sigtede forbrydelse. Selv hvis han siger, at han er skyldig, han faktisk ikke kan og kan lyve for at tage faldet for en person, han ønsker at beskytte. Sagsøgte kan have udført den handling, de blev anklaget for, men klienten kan have et stærkt forsvar, der ville fritage ham. Af disse grunde er det sandsynligt, at forsvarsadvokaten ikke spørger deres klient, om de faktisk begik forbrydelsen eller ej. Snarere bruger en god advokat fakta til at påtage sig det bedst mulige forsvar og overlader spørgsmålet om skyld til dommeren.

kriminelle forsvarsadvokater gør deres pligt til at forsvare en borger, hvis rettigheder er beskyttet af den amerikanske forfatning og ikke let kan tages væk. Hvis du eller en elsket er blevet anklaget for en forbrydelse, er det vigtigt, at du når ud til en kriminel forsvarsadvokat for at hjælpe dig kraftigt med at bekæmpe din sag. Som tiltalte skal du lytte til din advokat om de rettigheder, du har i henhold til den amerikanske forfatning, og forstå forskellen mellem faktisk skyld og juridisk skyld. Hos forsvarerne, vores kvalificerede advokater har behandlet hundreder af sager og har erfaring med at repræsentere tiltalte i retten. Vores advokater ved, hvordan man aggressivt kæmper for dine rettigheder og kender det amerikanske retssystem bedre end nogen anden.

mange mennesker, der er anklaget for en forbrydelse, bekymrer sig om, at hvis de indrømmer skyld eller involvering over for deres advokat, vil deres advokat opgive dem eller ikke forsøge at få frifindelse. Selv hvis tiltalte forbliver tavs, er de bekymrede for, at deres advokater vil tro, at de er skyldige. Det er vigtigt at…

mange mennesker, der er anklaget for en forbrydelse, bekymrer sig om, at hvis de indrømmer skyld eller involvering over for deres advokat, vil deres advokat opgive dem eller ikke forsøge at få frifindelse. Selv hvis tiltalte forbliver tavs, er de bekymrede for, at deres advokater vil tro, at de er skyldige. Det er vigtigt at…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.