7 Důvody, proč selhávají systémy řízení kvality

systémy řízení kvality mohou být pouze tak úspěšné, jak to sami manažeři umožňují. Manažeři kvality by se měli důkladně vzdělávat o používaném systému a měli by se dobře orientovat v potenciálu uvedených systémů. Systémy řízení kvality často selhávají, když je manažeři plně nevyužívají nebo nemají znalosti o tom, jak je správně používat.

níže je uvedeno sedm příčin selhání kvality a důvodů, proč by systémy řízení kvality mohly selhat:

nedostatek řádného školení

systémy řízení kvality budou zahrnovat nejen manažery kvality, ale i zaměstnance. Běh přes postupy a správné kontroly umístěné, aby se zabránilo nedorozumění dělá rozdíl.

nedostatek komunikace

negativní hodnocení by nikdy nemělo být ignorováno a mělo by být okamžitě sděleno manažerům kvality. Ignorování analytiky a nepoužívání systémů řízení kvality jako prostředku komunikace může vést ke katastrofálním výsledkům.

neschopnost integrovat cross-funkční interakce

integrace s různými obchodními systémy je výhodou, kterou by měli manažeři kvality využívat. Systémy řízení auditu by měly být rovnoběžné se systémy řízení kvality, aby bylo dosaženo lepších výsledků. Auditní systémy MES jsou nedílnou součástí dodržování předpisů.

žádné zaměření na metriky

více společností by mělo být zaměřeno na metriku a využívat analytiky poskytované systémy řízení. Systémy mohou měřit data shromážděná z produktivity různých oddělení v rámci podniku, aby ukázaly celkové zlepšení nebo tam, kde je prostor pro další zlepšení.

nízké úrovně kamarádství

zaměstnanci je třeba ocenit spíše než pokárat. Používejte systémy řízení ke zlepšení kvality vašeho podnikání, aniž byste odsoudili práci svých zaměstnanců. Najděte oblasti, na kterých je třeba pracovat, a zajistěte zaměstnancům, aby byly zavedeny postupy jako prostředek k poskytování podpory.

standardy nejsou nastaveny

definujte, co znamená „dobrá kvalita“ od začátku, a držte vedení odpovědné za splnění těchto standardů. Povzbuzujte vedení, aby sjednotilo své zaměstnance a implementovalo strategie pro zlepšení.

žádné pobídky ke zlepšení

je snadné sledovat a odměňovat zaměstnance za dodržení termínů, ale nezapomeňte klást zvláštní důraz na splnění standardů kvality. Poskytování pobídek pro splnění těchto standardů povzbuzuje zaměstnance a připravuje půdu pro dlouhodobé výsledky.

změna prostředí na pracovišti

udržování komunikace, podpory a standardů je klíčem k úspěchu v používání služeb řízení kvality. Když jsou vůdci a zaměstnanci udržováni ve smyčce a pověřeni odpovědností za zlepšení kvality, celkové prostředí bude mít pozitivnější atmosféru a můžete se vyhnout mnoha příkladům selhání kvality.

systémy řízení kvality mohou být pouze tak úspěšné, jak to sami manažeři umožňují. Manažeři kvality by se měli důkladně vzdělávat o používaném systému a měli by se dobře orientovat v potenciálu uvedených systémů. Systémy řízení kvality často selhávají, když je manažeři plně nevyužívají nebo nemají znalosti o tom, jak je správně používat. níže je uvedeno…

systémy řízení kvality mohou být pouze tak úspěšné, jak to sami manažeři umožňují. Manažeři kvality by se měli důkladně vzdělávat o používaném systému a měli by se dobře orientovat v potenciálu uvedených systémů. Systémy řízení kvality často selhávají, když je manažeři plně nevyužívají nebo nemají znalosti o tom, jak je správně používat. níže je uvedeno…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.